אאא

במהלך השבת האחרונה, שהוקדשה בריכוזי חסידי בעלזא בארץ ובעולם לחיזוק בנושא הצבת גדרות, נאם הגאון רבי אברהם דירנפלד, מחשובי רבני החסידות והזכיר עובדות מרתקות על התנהלותו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן.

הרב דירנפלד הגיש סיפור ששמע מרבי דוד גלציקי, מחשובי החסידים באנטוורפן שבבלגיה ובן דודה של הרבנית תמר שטיינמן ע"ה: "בעת שהלך מרן ראש הישיבה לראות את אשתו לאחר שגמרו את השידוך, הוא שם על עיניו מטפחת וככה נפגשו הבחור והבחורה כדי לראות אחד לשני".

"שאלו אותו למה הוא עשה ככה, ומרן ענה 'אולי הנערה לא תרצה אותי ואז אני גרמתי לעצמי לראות נערה ולטמא עיניים סתם ח"ו'. הלכתי בסינור על העיניים, ואם היא תענה שהיא רוצה אותי אז אני אוריד המטפחת מעל עיני לרגע ואראה אותה בכדי לקיים מה שנאמר בגמרא 'אסור לקדש עד שיראה וכו'".

"כשאני התחתנתי", סיפר הרב דירנפלד לאברכים, "רבי אברהם קליין היה משגיח והוא הזהיר אותנו לא ללכת לבנק מתי שיש פקידה אשה. היום מי מזהיר על זה? היה סיפור באשדוד - אברך ירא שמיים הגיע לחנות, היתה שם מוכרת אשה, הוא שילם בלי להסתכל עליה ולא רצה לקבל ממנה עודף - עד שבא בעלה של המוכרת לבית המדרש והחזיר לו. המוכרת שאלה למה כולם לא עושים ככה מלבד אותו אברך".

בהמשך סיפר הרב דירנפלד סיפור ששמע מהרב שרגא שטיינמן, בנו של מרן הגראי"ל שטיינמן: "כאשר אשתו של הרב שרגא, בתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, הייתה חולה מאוד וביקשה מבעלה לבקש מאביו הגדול לבקר אותה באומרה כי 'בזכות זה שלא הסתכל כל השנים אף על הכלות שלו, עכשיו יראה בעיניו את מצבה וככה ימשיך עליה רחמים בעיניו הטהורות'".

"הלך לאביו הגדול", המשיך הרב דירנפלד, "וסיפר לו על בקשתה של אשתו, ענה מרן הרב שטיינמן 'אדרבה, זו הזכות - שאני לא אסתכל עליה, בזו הזכות תהיה לה רפואה'".