אאא

השבוע תוקן עוול "קצבאות הילדים", בזכות ההישגים הקואליציוניים והחברתיים של שתי המפלגות החרדיות.

ונחשו מה?

אין פוצה פה ואין מצפצף, אין צמיגים בוערים והכיכר ריקה.

כי זו הקצבה של כווווולם!

גם של אריאל מבני ברק, עובדיה מירושלים, נועם מדימונה, מוחמד ממזרח ירושלים ונועה מצפון תל אביב (אלו השמות הנפוצים ביותר לפי מה שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה...)

שוב הוכיחו הנציגים החרדים שלנו בכנסת שהם דואגים לכלל האוכלוסייה.

כך הרב גפני בהטבות מס לתושבי הפריפרייה, הרב ליצמן בהרחבת טיפולי השיניים לילדים והרב דרעי בהוזלת מחירים בתחבורה הציבורית, בחשמל ובמים.

לא עוד "חרדים נמאסתם", לא עוד "גזלני הקופה הציבורית".

כאבי השיניים הם באותה עוצמה, ומכירה מנכ"לים שמשתמשים בתחבורה הציבורית, כולנו נהנים מאותם המים, והחשמל אותו חשמל.

יתכן והגדלת הקצבה תעניק חוג שני לילדי ישראל, אבל אצלי זה העוף שהבטחתי.

אז הצבענו ונושענו?