אאא

בעקבות השתתפותו של הגאון הרב יעקב אייזנבך רב קהילת 'יחל ישראל' המכהן ראש כולל משיב נפש במודיעין עילית בכינוס רבני הפלג הירושלמי כנגד אישור חוק הגיוס, נוצרה תסיסה בקהילה ומחלוקת פנימית. בערב השבת האחרונה פרסם רב הקהילה מכתב לבני קהילתו בו הוא קורא שלא לתת לחילוקי הדעות להפריע. 

"ערש"ק פרשת שמות. לאחי ורעי בני הקהילה שיחיו. ליבי רותח בקרבי על לא שמועה הטובה ע"כ לא אחשה מלגלות את דעתי, ביהכ"נ יסודו ללמוד ולהתפלל מתוך דבוק ואהבת חברים וכבוד הדדי. ובטבע הדברים שיש גם חילוקי דעות אבל ניתן לחלוק בדרך תורה ויראה. ונקבע בעבר שכל מי שבא ללמוד ולהתפלל ולכבד אחד את השני ולא לדבר בעניייני השעה ואין צריך לומר להשפיל ולבזות". 

מכתב הרב אייזנבך (סריקה)
מכתב הרב אייזנבך (סריקה)
הגדלה

"הקהילה לא קובעת לאף אחד מה לעשות וכל אחד ינהג כרבותיו, ומי שלא מעוניין לנהוג כן אין מקומו בבית הכנסת ואין זה משנה מה הוא אוחז. ובסה"כ גם בתקופות הקשות בבחירות וכדומה בביהכ"נ לא הורגשו רק שלום ושלוה והנושא לא העיב על האוירה".

על כן מוסיף הרב במכתבו: "בקשתי שטוחה מכל חברי הקהילה לשמור על הצביון הזה וידע תדעו שמידת הדין משתוללת רחל מבית ומחוץ ורבים חללים הפילה, וכל מי שיתן יד במישרין ובעקיפין להרוס את האוירה בבית הכנסת יתן את הדין על כך ואין לו מחילה בזה ובבא".

הפגנת הפלג הירושלמי (ארכיון)

"ויהר שיקויים האמת והשלום אהבו, הכותב בכאב למען כבודו יתברך". לדברי גורמים בקרב בני הקהילה שאיפת הרב הינה להרגיע את הרוחות אולם ספק אם זה מה שכעת יקרה בפועל.