אאא

התרגשות בקרב חסידי סקווירא לקראת ביקורו ההיסטורי של  האדמו"ר בישראל: בימים האחרונים נקראו אל הקודש פנימה גבאי התורה והתפילה בעיירה ניו סקווירא, וקיבלו הדרכה מפורטת מהרבי שהזהיר לבל יהינו לבטל שום שיעור משיעורי התורה.

ביקורו ההיסטורי של האדמו"ר מסקווירא צפוי להיות ממושך ובמשך שלושת השבועות של הביקור יחזק האדמו"ר את קהל עדת חסידיו בישראל ויעתיר בתפילה ותחנונים במקומות הקדושים למען הכלל והפרט. אל האדמו"ר מצטרפים כ-1800 חסידים מרחבי תבל אשר ביקשו להיות נוכחים במעמדים לזכות ולשפוך שיח יחד עם רבם בכותל המערבי וקברי הצדיקים בירושלים ובגליל.

לאור הצטרפותם של החסידים למסע, הורה האדמו"ר מסקווירא לגבאי התורה והתפילה להכין סדרי לימוד סדירים לטובת כל משתתפי המסע, על מנת שלא יידרש אף אחד מהמשתתפים לבטל מתלמודו אף לא יום אחד. בחסידות סקווירא ניתן דגש רב ביותר לקביעת העיתים לתורה גם בקרב בעלי הבתים אשר הוגים בתורה במשך מספר שעות ביום, במסגרת שיעורי התורה הרבים בשיכון המקיפים את כלל מקצועות התורה.

במעמד המיוחד בו השתתפו גבאי התורה והתפילה במעון קודשו של מרן האדמו"ר מסקווירא, הם נתבקשו לייחד בכל אחד מהמקומות שבהם ישהו במסע, מקום מיוחד לתורה. האדמו"ר ציין שאמנם חלק ניכר מימי המסע יהיו מוקדשים לתפילות ותחנונים במקומות הקדושים ובמעמדי חנוכת הבית והנחת אבני הפינה, "אבל בספה"ק מאור עינים מובא שתפילה בלי תורה נקראת 'פלג גופא' ואינה דבר שלם, ולכן כדי שיתקבלו התפילות ונוכל לפעול כל מיני השפעות טובות לכלל ולפרט בשלימות - יש לשלב גם לימוד התורה בכל רגע פנוי לאורך ימי המסע לצד עבודה שבלב זו תפילה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בנוסף לכך יתקיים "יומא דאורייתא" בביהמ"ד החדש בירושלים, אשר בו יופיעו וידרשו בהלכה ובאגדה רבני הקהילה וכן הרה"צ רבי אלימלך בידרמן.

לכל אורך מסע המלכות יאזינו המשתתפים לשיעורי תורה באוטובוסים על ידי מגידי שיעורים מיוחדים לכך, תוך שהם מעיינים בקונטרסי השיעורים שהודפסו במיוחד לצורך המסע.

מלבד דאגתו של כ"ק מרן האדמו"ר מסקווירא למשתתפי המסע, זימן אליו אל הקודש פנימה את מנהלי הת"ת, וייחד סכום כסף לטובת קיום פעילויות לחיזוק הלימודים לכל אורך שעות היממה לתשב"ר בעת שאביהם ישהה בארץ הקודש, ועל מנת שלא יבטלו מזמנם. בנוסף הורה מרן האדמו"ר לקיים תפילה בציבור לתשב"ר בשבתות ולמנות משגיחים מיוחדים לכך.