אאא

קהל בראשות רבנים ואישי ציבור השתתפו בסעודת ההילולא שערך האדמו"ר מזלאטשוב מבני ברק לרגל הילולת אביו
האדמו"ר זצוק"ל.

במעמד השתתפו הגאון רבי חיים מאיר וואזנר גאב"ד זכרון מאיר, האדמו"רים מדאראג, אנטניא, טעמשוואר וביטשקוב וכן אלי ישי יו''ר יחד, הרב אברהם רובינשטיין מ"מ ראש עיריית בני ברק ורב הטוויטר איציק סודרי.

במהלך הערב ערך הרבי סיום ש"ס ותקף את "מכשירי הטלפונים שניתן לצפות בהם בסרטים". בהמשך הוא ציין כי "לפני עשרות שנים אביו האדמו"ר זצוק"ל לחם נגד הטלוויזיות ואמר אם לא ילחמו נגד זה יגיע יום ויהיה לכל אחד טלוויזיה קטנה בכיס" רח"ל.

לקראת סיום הערב כובדו האדמו"רים והרבנים לכתוב אותיות ראשונות בסה"ת החדש שיכתב לע"נ האדמו"ר זצוק"ל.

צילום: יהודה פרקוביץ.