אאא

שר הפריפריה אריה דרעי ושר האוצר משה כחלון יביאו מחר (ראשון) לאישור הממשלה את ההסכם על הפחתת תעריפי התחבורה הציבורית בגובה המע"מ.

במשרד האוצר אומרים כי את ההוזלה בתעריפים בשווי שיעור מס הערך המוסף תסבסד המדינה בעלות שנתית של 650 מיליון שקל אשר יועברו למפעילי התחבורה הציבורית. בנוסף, במסגרת הצעת החוק נקבע כי יימנע שינוי עתידי בתעריפי התחבורה הציבורית כתוצאה משינויים במס ערך מוסף.

"תעריפי הנסיעה באוטובוסים וברכבות נקבעים על ידי שרי האוצר והתחבורה במסגרת צווי התעריפים" מסבירים באוצר: "הצעת החוק תביא להפחתה חד פעמית בתעריפי הנסיעה בשיעור המע"מ הנגבה מתשלומי הנסיעה כיום. את ההוזלה בתעריפים בשווי שיעור מס הערך המוסף תסבסד המדינה בעלות שנתית של 650 מיליון ש"ח אשר יועברו למפעילי התחבורה הציבורית.

"בנוסף, במסגרת הצעת החוק נקבע כי יימנע שינוי עתידי בתעריפי התחבורה הציבורית כתוצאה משינויים במס ערך מוסף".