אאא

דאגה בעולם התורה:  מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי אושפז הלילה (מוצ"ש) במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים מעיני הישועה כשהוא סובל לדברי מקורביו משפעת קלה ומזיהום.

במהלך השבת האחרונה, חש מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שלא בטוב ועשה את תפילות השבת במחיצת קרוביו ובני משפחתו בביתו ובמניין מצומצם. עם צאת השבת, נלקח הרב לבית החולים 'מעייני הישועה' ועבר סדרת בדיקות רפואיות לאחריהן הוחלט להשאיר את מרן לאשפוז של לילה במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים כשמחר יוחלט על המשך הטיפול.  

מקורביו של מרן הסבירו עם צאת השבת כי מרן שר התורה סובל משפעת קלה ועד להתאוששותו יתפלל בביתו, עוד נמסר כי רופא שהגיע למעונו של מרן ערך בדיקות והמליץ על טיפול תרופתי. עם זאת, מאוחר יותר פונה הרב לבית החולים שם לאחר בדיקות החליטו הרופאים לאשפז אותו ללילה הקרוב.  

יצויין כי במשך השנים האחרונות היה מתפלל מרן הגר"ח תדיר בביתו, אולם מאז שנבנה הגשר המיוחד המוביל מהבית אל בית המדרש לדרמן הסמוך שב שר התורה להתפלל בבית הכנסת הוותיק. כאמור, השבת באורח חריג התפלל שוב בביתו.

התפללו לרפואת מרן רבי שמריהו יוסף חיים בן פעשא מרים בתוך שאר חולי ישראל.