אאא

למרות מינויו של יצחק זהבי למנהל המחוז החרדי במשרד החינוך והמחשבה מצד גורמים כאלו ואחרים על פתיחת דף חדש במחוז החרדי אל מול מנהלי מוסדות החינוך ובעיקר אל מול וועדת הרבנים שמונתה על-ידי מועצות גדולי התורה הרי שמכתבים שמשוגרים בימים אלו על-ידי ועדת הרבים עולה כי החרמת המחוז החרדי נמשכת.

אמש פורסם מכתב של חברי ועדת הרבנים אל מנהלי ישיבות לחינוך מיוחד בקריאה אליהם להחרים כינוס שתוכנן מטעם המחוז החרדי להתקיים עימם.

הבוקר (שלישי) חושף "כיכר השבת" מכתב ששוגר אמש אל מנהלי סמינרים ותיכונים חרדיים בהוראה להחרים אף הם כינוסים המתוכננים להתקיים בקרוב.

במכתב ששוגר לאיגוד מנהלי הסמינרים והתיכונים החרדיים, תחת הכותרת: "הנידון: כינוסים והשתלמויות שנערכים ע"י משרד החינוך 'המחוז החרדי'", כותבים מזכירי ועדות הרבנים נגד השתפות בשני כינוסים מתוכננים.

וכך כותבים מזכירי הוועדות: "הובא לידיעתנו שמתוכננים בקרוב הכינוסים הבאים: א. מפגש מנהלות - למידה משמעותית בתאריך י"ד שבט במרכז פיסגה בבני ברק. ב. קורס ייחודי בנושאי טכנולוגיה ותקשוב למנהלות בתאריך כ"ח שבט בשלומי.

"ברצוננו לשוב ולהבהיר, שבהתאם להחלטות של ועדת החינוך שע"י מועצות גדולי התורה אין להשתתף בכינוסים שמאורגנים ע"י 'המחוז החרדי' עד לקבלת הודעה אחרת בעניין. נבקשכם להעביר הודעה זו לכל ציבור המנהלים/ות".

על החתום: הרבנים אברהם רובינשטיין ויוסף דריימן מזכירי וועדות הרבנים.