אאא

למרות נסיונות שיתוף הפעולה מצד אישי ציבור ועסקנים חרדים, הנמשכים בכל העת מול מנהל המחוז החרדי החדש במשרד החינוך יצחק זהבי, מתברר כי וועדת הרבנים לעניני חינוך, ממשיכה בהוראתה למוסדות החינוך החרדיים להחרים את שיתוף הפעולה מול המחוז החרדי.

במכתב ששיגרו הבוקר מזכירי הוועדה הרבנים אברהם רובינשטיין ויוסף דריימן אל מנהלי גני הילדים הם כותבים: "הובא לידעתינו שהוזמנתם על ידי מפקחת המחוז החרדי לכנס גננות בנושא הערכות לשעת חירום ביום שני ח׳ בשבט באולם שע"י תלמוד תורה אוהלי אברהם בבני ברק. 

"הננו לחזור ולהודיעכם על החלטות וועדת החינוך שעל ידי מועצות גדולי התורה, שלעת עתה אין להשתתף בכינוסים והשתלמויות שנערכים על ידי מפקחי המחוז החרדי במשרד החינוך, עד לקבלת הודעה אחרת בעניין". 

מזכירי הוועדה ממשיכים וכותבים: "כמו כן נבקשכם לפעול ברוח הכרוז שפורסם על ידי וועדת הרבנים דעל ידי מועצות גדולי התורה בתאריך י"א כסלו שנה זו, בדבר התערבותם של המפקחים ולא לשנות מהדרך הסלולה לנו מדור דור".