אאא

טרור ללא הפסקה: הראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר התייחס במהלך שיעורו השבועי לגל הטרור שממשיך לפקוד את מדינת ישראל ואמר כי יש להתחזק בתפילה בכוונה, וכי המחבלים יש בהם תאווה לשפוך דם - גם אם יקבלו את כל הדרישות שלהם. 

במהלך הישעור אמר הגר"ש עמאר: "גם הימים האלה, אנחנו עדיין נמצאים בתוך האנדרלמוסיה הרעה, שקמים עלינו אויבנו, שונאי ה', אלה - המחבלים רשעים האלה. הולכים באכזריות בדרכים שממש לא יאומן כי יסופר".

"יש להם תאוות לשפוך דם, זה דבר שהדעת של האדם לא סובלת. גם אם יתנו להם כל עניינם הם ימצאו על מה לשפוך דם, הם לא יכולים, זה משהו נורא ואיום", הוסיף הרב ויצא בקריאה: "צריכים אנחנו להתפלל לה' יתברך, להרבות תורה, אי אפשר. אי אפשר לאמר 'יש חיילים ויש שוטרים'.

"רואים בפועל שאם ה' לא ישמור עיר... גם הם צריכים שמירה, גם הם בני אדם, כמה יכולים לשמור, כמה יכולים להיזהר, זה בלתי אפשרי, גם מלאכים לא יעמדו בזה, רק ה' יתברך הוא קובע את הכל", המשיך הרב עמאר.

הרב סיים את דבריו ואמר כי "כשאנחנו נושאים איליו עיניים ואומרים לו 'אין לנו מלך אלא אתה', אבל לא באמירה בעלמא, אלא בידיעה ברורה ובהכנעה, אין כלום רק אתה. כשזה בא מתוך התעמקות וזה יוצא מעומק הלב, אין כוח בעולם שיעצור תפילה כזו, אין כוח בעולם שימנע מתפילה כזו שתגיע לכיסא הכבוד". ה' מחכה לזה".