אאא

בעוד כשבועיים, בשבת פרשת משפטים, יגיע האדמו"ר המהר"י מסאטמר לשבות יחד עם חסידיו שמתגוררים בלונדון שבאנגליה, כך הודיעו בחצר.

מדובר בשבת היסטורית עבוד החסידים האנגלים, מאחר וזו השבת הראשונה שהרבי מציין בבירה הבריטית מאז עלה על כס האדמו"רות לפני כעשר שנים.

יצויין' כי לפני כחצי שנה מונה מחותנו של האדמו"ר, הגאון רבי ברוך נתן הלברשטם לדיין הקהילה ומילא את מקומו של רבי חיים וואזנער. כעת תתקיים ההכתרה הרשמית בהשתתפות הרבי. 

המודעות לקראת הביקור (סריקה)
המודעות לקראת הביקור (סריקה)
הגדלה

בסאטמר מזכירים כי "נסיעה היסטורית שכזו נערכה בעת מסע המלכות האחרון של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' זי"ע קודם פטירתו. זמן קצר לאחר שמינה את בנו האדמו"ר מהר"י מסאטמר לכהן כרב קהילת סאטמר וויליאמסבורג, הגיע ללונדון לבסס את הנהגתו של בנו האדמו"ר ולערוך מגבית לטובת המוסדות בויליאמסבורג".

לפי התכנון, האדמו"ר יגיע ללונדון ביום שלישי, ויישאר בעיר עד יום חמישי שבשבוע שלאחר מכן. גולת הכותרת של הביקור תהיה השבת בצלו של הרבי והמעמד התורני המרכזי שיתקיים במוצ"ש באולם ענק מחוץ לעיר.