אאא

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להפחתת תעריפי התחבורה הציבורית והיא תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. 92 חברי כנסת תמכו בהצעה בקריאה שנייה ושלישית ללא מתנגדים.

ההצעה קובעת ששר האוצר ושר התחבורה והבטיחות בדרכים יעדכנו את תעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית הקבועים בצווי התעריפים, שהוגדרו בהצעת החוק, בהתאם להוראות חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, כך שהם יופחתו בשיעור של 14.5 אחוזים לעומת תעריפי התחבורה הציבורית שהיו בתוקף ביום כ' בטבת התשע"ו, ה-1 בינואר 2016.

בנוסף הוצע שתשלומי הסובסידיה שהמדינה מעבירה למפעילי התחבורה הציבורית למימון הפעלת התחבורה הציבורית יוגדלו "למפעילים שלגביהם נדרשת ההגדלה ובשיעור הנדרש, והכל בהתאם להסכמים שהיו קיימים בין המדינה למפעילי התחבורה הציבורית במועד תחילתו של חוק זה".

בדברי ההסבר להצעה נאמר כי "בהמשך להחלטות הממשלה בעניין זה וכדי להיטיב עם המשתמשים בתחבורה ציבורית ועם השכבות החלשות, מוצע לקבוע בחוק כי תבוצע הפחתה חד–פעמית בתעריפים, אשר תקנה לנוסעים הטבה השווה לגובה הכנסות המדינה ממס ערך מוסף מנסיעות באוטובוסים ורכבות נכון ליום כ' בטבת התשע"ו".

שר הפנים אריה דרעי אמר כי "המשמעות של ההצעה היא שבימים הקרובים כל אזרחי מדינת ישראל שמשתמשים בתחבורה הציבורית ישלמו פחות. זו סנונית ראשונה לקראת המשך הורדת יוקר המחייה. בשבוע הבא נביא הצעת חוק שתפחית את מחירי המים. נמשיך לפעול למען הורדת יוקר המחייה במיוחד בקרב השכבות החלשות".