אאא

חברי ועד כפר חב"ד שנבחרו השבוע לתפקידם, התכנסו אמש (שני) לראשונה במשרדי הוועד בהשתתפות רבו של כפר חב"ד הגאון רבי מאיר אשכנזי, ובחרו את שמעון רבינוביץ ליו"ר ובכך יכהן בתפקיד קדנציה שנייה.

חברי הוועד הנבחרים הם: יהושע סגל, יעקב קעניג, בן ציון שיינברגר, שאול בייטש, שניאור מיכאלשוילי ונחמן רייכמן, שיכהנ לצדו של היו"ר רבינוביץ.

בפתח הישיבה נשא דברים הרב אשכנזי שאיחל לחבר הוועד בהצלחה בהמשך הדרך וביקש שיפעלו לטובת כל תושבי הכפר. אחריו נאמו חברי הוועד הנבחר וסיפרו באילו נושאים בכוונתם להתמקד, בתוקף תפקידם החדש.

בתום הישיבה הגיעו תושבי כפר חב"ד אל המשרדים למעמד 'לחיים' ואיחלו בהצלחה לוועד החדש שיהיה אחראי על הכפר בשנים הקרובות.

ועדת הבחירות דיווחה כי מתוך 821 בעלי זכות בחירה, 786 תושבים מימשו את זכותם והצביעו בבחירות, ובכך נקבע אחוז הצבעה של 94 אחוזים.

מספירת הקולות עלה כי היו"ר עד עתה שמעון רבינוביץ זכה במספר הגבוה של הקולות עם 447 מצביעים, אחריו יהושע סגל שזכה ל-418 קולות, נחמן רייכמן זכה ל-372 קולות ואילו שניאור מיכאלשוילי זכה ל-346. אחריהם ברשימה, שאול בייטש שקיבל 345 קולות, בן ציון שיינברגר שקיבל 346 קולות וסוגר את הרשימה יעקב קעניג שקיבל 338 קולות.