אאא

בעקבות האסון הנורא של התאונה הקשה בה נהרגו שישה מנוסעי האוטובוס קו 402 של 'אגד', שהתנגש במשאית שעמדה בצד הדרך בכביש 1, חלה התעוררות עצומה בקרב קהל שלומי אמוני ישראל להתחזק בכל הנושאים.

ב"יתד נאמן" הובא כי מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן התבטא בעקבות האסון הקשה ואמר כי "הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותנו ורוצה שנחפש דרכינו ונחקורה".

"והלוא גם בזמן שהיה נביאים לא היו אומרים לנו על מה עשה ה' לנו ככה (זולת במקרים מיוחדים כמו אצל יהושע שהמלאך אמר לו עתה באתי), אלא רק 'ישרים דרכי ה' ופושעים ייכשלו בם'", הוסיף מרן הרב שטיינמן.

ראש הישיבה הוסיף ואמר כי "על כן חובה עלינו להתחזק, ואין כאן שאלה במה יש להתחזק, שבכל דבר שמתחזקים יש תועלת, אך בתנאי שיקבלו זאת בקבלה גמורה בלב שלם".

בתוך כך, אמש קובי קסטלניץ, חתנה של הכלה שרי שפרלינג, תלמיד ישיבה "קול תורה" בירושלים, הגיע לביקור חיזוק במעונו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי.

שר התורה עודדו וחיזקו כי "יש להתחזק באמונה תמימה שהכל מאיתו יתברך והכל לטובה".