אאא

במהלך דרשה שנשא, סיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין רבה של שכונת רמת אלחנן וחבר מועצת גדולי התורה על הקשר בין גדולי ישראל מרן פוסק הדור הגריש אלישיב זצ״ל ומרן ראש הישיבה הגראי״ל שטיינמן.

הגר״י זילברשטיין סיפר את הדברים במהלך דרשה שעסקה בענין מצוות פריקה וטעינה של שורו של שונא, שיש בה ענין טיהור המידות. 

וכך סיפר: "היתה זו שאלה קשה ביותר שהגיעה אל מרן ראש הישיבה, ועסקה בעניינם של בני זוג שהתקרבו ליהדות, והיו מוכנים לשמור אחת משתי המצוות, שבת או טהרת המשפחה. והנה, החיוב על חילול שבת הוא סקילה, וטהרת המשפחה היא בכרת בלבד. את השאלה הצגתי בפני מרן הגרי"ש אלישיב, סיפר הגראי"ל  ההכרעה היתה לומר להם שישמרו טהרת המשפחה, ומרן הגרי"ש הסביר לי את פסק-ההלכה שלו בכך שבקיום מצוה זו יש משום 'לכוף את יצרו', מה שמחשיב מאוד את המצוה כולה, ומעלה את דרגתה", סיפר הגר"י זילברשטיין בשם מרן הגראי"ל.