אאא

מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה העזה ששררה בין האדמו"ר מערלוי זצ"ל לבניו ותלמידיו, שאף הם, כפי שמעידים החסידים, היו "בבחינת ילדיו ממש".

"הרבי היה מתייחס לכל אחד במאור פנים, בחיוך, בסובלנות. הפשטות שלו היתה לשם דבר" מספרים החסידים בהתפעלות. "הוא היה יכול להתעניין בילד בחיידר מה שלומו כמו גם לברר עם ישיש עטור זקן שיבה כיצד הוא חש ומרגיש, כולם היו בניו".

מי שירש תכונות אלו מהרבי זצ"ל, הוא בנו ממשיך דרכו הרה"צ רבי משה סופר, שמונה היום לכהן כממלא מקום אביו. גם האדמו"ר הנכנס מערלוי ידוע ב"מאנטשלכקייט" שלו, באנושיות ובלבביות. "לעולם לא ייפגע באדם, תמיד יכבד ויעריך".

בקטע הווידאו הבא ניתן לראות את האהבה העצומה וההערכה אותה הרעיף הרבי זצ"ל על בנו בשעה שיצא לעוד משימת גיוס כספים לטובת המוסדות, כמו גם חיזוק בני הקהילה מעבר לים. האדמור מערלוי זצ"ל יצא להיפרד ממנו כשהוא עטור בתפילין וליווה אותו בשירה.