אאא

הגאון רבי משה יהודה שניידר, החברותא של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן, מספר על הקשר המיוחד ששרר בין מרן ראש הישיבה לבין כ"ק האדמו"ר מערלוי זצ"ל.

"חשיבות מיוחדת הרגשנו אצל ראש הישיבה כלפי הנפטר הגדול, כפי שזכורני מלפני כמה שנים טובות שהביא לרבינו את ספריו הנפלאים, וראינו במשך תקופה אח"כ כמה שמחבב את הספרים", מספר הרב שניידר. "וכן כשנפגש עמו כמה פעמים, ראו את ההארת פנים של רבינו לקראתו. וכמובן כמים פנים אל פנים, האירו פני כ"ק האדמו"ר זצוק"ל, כפי שאמר בפירוש בהיכנסו למרן ראש הישיבה שיש לו שמחה לקבל פני רבינו".

הרב שניידר מוסיף ומספר כי "בכל פעם שנפגשו הזכיר ראש הישיבה את גודל יחוסו למרן החתם סופר זצוק"ל, וממילא הגיע רבינו לדבר על גדלותו הנוראה של מרן החת"ס זצוק"ל, והדברים ארוכים".

בסיום דבריו, מצטט הרב שניידר את מה שאמר מרן הרב שטיינמן לרבי מערלוי לפני כשנה בעת שיצא מביתו. "כשבא לומר 'יישר כוח על כל מה שעושה לעולם התורה', ולאחר ששוחחו בדברי תורה ובגדלות מרנא החת"ס זצוק"ל. אמר לו מרן הגראי"ל בהאי לישנא: "משיח וועט אוואדע אויפנעמען די צדיקים בכבוד", פירוש, משיח בוודאי יקבל בכבוד את הצדיקים", ופניו מכוונות כלפי האדמו"ר זצוק"ל.

בתוך כך מציין הרב שניידר כי נשאל הגראי"ל שאלה רפואית מסוימת, ונצטער ונאנח מאד... ולפתע אמר: "האלקים עשה את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים. ומפרש מה הם החשבונות הרבים, החטאים...".

בנוסף מספר מרן ראש הישיבה שפעם היה דין תורה, ואחד מבעלי הדינים טען מתחילה איזושהי טענה, ולמחרת בא עם טענה הפוכה! אמרו לו הרי אתמול טענת להיפך? הגיב הנ"ל וכי אני רמב"ם ששואלים עלי קושיות? ולאחרונה הוסיף רבינו משפט אחד נורא - "כל אלו האנשים אמנם מתרצים את עצמם בכל מיני טענות, אבל למעשה איז ער אפראסטער גנב... [תרגום לא מדוייק - למעשה הוא גנב!]".