אאא

מחריפים את הטון • פרסום ראשון: הבוקר (חמישי) שיגר מזכיר מועצת גדולי התורה הרב מרדכי שטרן שני מכתבים לחברי הכנסת של 'אגודת ישראל' בראשון נאסר עליהם לשתף פעולה עם ממשלה שמכירה ברפורמים ובשני הם נדרשים לפעול להרמת מועצה עצמאית לחינוך החרדי.

במכתבו, שמתפרסם לראשונה ב"כיכר השבת", מורה הרב שטרן בשם 'המועצת' לחברי הכנסת להודיע למועצת בתוך 30 יום על המגעים אותם הם מקיימים מול הממשלה בעניין ההכרה ברפורמים ובאם לא יגיעו לפתרון הרי שאין לשתף פעולה עם ממשלה זו.

בנוסף דורשת המועצת מחברי הכנסת להביא להקמת מינהל או מועצה עצמאית למוסדות החינוך החרדי ללא פיקוח של מוסדות השלטון.

במכתבו בעניין הרפורמים, כותב הרב שטרן: "מאחר ולאחרונה קיימת מגמה מצד הממשלה להכיר ברפורמים כזרם ביהדות. דבר שיכול להזיק בכל תחומי הדת בארצנו הק'. נתבקשתי ע"י רבותינו חברי מועצת גדולי התורה להודיעכם כי דעתם היא שאסור לשתף פעולה עם ממשלה כזו.

המכתב בעניין הרפורמים
המכתב בעניין הרפורמים

"ולכן עליכם להתנות את שיתוף הפעולה עם הממשלה בחקיקת חוק שהסטטוס קוו בענין דת ומדינה הקיים ומקובל זה עשרות שנים בישראל שלפיו מתנהלים כל ענייני הדת והיהדות ע"י האורתודוכסים ולא ע"י הרפורמים, חייב להישמר כפי שהיה. [יש לפרט בחוק את כל הנושאים השייכים לענין].

"נא לדווח תוך 30 יום למועצת גדולי התורה על פעילותכם בענין".

צפו: האדמו"רים יוצאים מישיבת המועצת (צילום: כיכר השבת)

במכתבו בעניין החינוך החרדי והמחוז החרדי במשרד החינוך, כותב הרב שטרן: "מאחר והעצמאות הפדגוגית והחינוכית של המוסדות החרדיים היא תנאי הכרחי ויסוד להצלחת החינוך החרדי עפ"י המסורת המסורה לנו מדורי דורות, ולאור המגמה לשלול עצמאות זו ע"י התערבות משרד החינוך בתכני הלימוד בקבלת מורים וקבלת תלמידים למוסדות החינוך החרדיים, ועוד.

המכתב בעניין עצמאות החינוך החרדי
המכתב בעניין עצמאות החינוך החרדי

"נתבקשתי ע"י רבותינו חברי מועצת גדולי התורה להודיעכם כי יש לעשות את כל הדרוש כדי להקים מינהל עצמאי או מועצה עצמאית למוסדות החינוך החרדיים [כדוגמת המועצה להשכלה גבוהה לאוניברסיטאות ומועצת חמ"ד לזרם הממ"ד], כדי שנוכל לחנך את צאצאינו על טהרת הקודש.

נא לדווח תוך 30 יום למועצת גדולי התורה על פעילותכם בענין".