אאא

בית המדרש של פוניבז' פונה בשעות האחרונות (מוצ"ש) לגמרי, זאת לקראת הלוויתו של ראש הישיבה הגאון רבי חיים שלמה ליבוביץ שתיערך במקום מחר.

מי שיספידו את הרב ליבוביץ הם ראשי הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין והגאון רבי ברוך דוב פוברסקי, כמו גם הגאון רבי יצחק שיינר מראשי ישיבת קמניץ, והגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, ידיד נעוריו.

מיטתו של ראש הישיבה תגיע עוד הלילה לביתו ברחוב ראב"ד בבני ברק, ובשעה 08:00 בבוקר תועבר לישיבת פוניבז'. בשעה 12:00 בצהריים יחל מסע ההלוויה. מקורביו של ראש הישיבה בודקים בשעות אלו אם יש קבר פנוי בחלקת הרבנים החדשה. יצויין, כי נשיא ישיבת פוניבז' הגר"א כהנמן שוהה בימים אלו בארה"ב, ולא ברור אם יספיק להגיע למסע ההלוויה.

בשעה 15:00 יצא מסע הלוויה מישיבת קמניץ בירושלים, שם צפוי להספיד הגאון רבי יצחק שיינד,ר בדרכה להר המנוחות.

מהמשטרה נמסר כי היא "נערכת בכוחות מתוגברים לקראת מסע ההלוויה של הרב חיים שלמה ליבוביץ' זצ"ל. מסע ההלוויה יחל בשעה 12:00 בישיבת פוניבז' , שם ישמעו הספדים ומשם יחל ליווי רכב החירום אשר יוביל את המנוח לכיוון הר המנוחות בי-ם. במהלך ליווי המנוח , לא תותר חניית רכבים ויסגרו לתנועה הרחובות הבאים וסביבתם: הרב דסלר, חזו"א, וילקוממיר, ר' אבא, ראב"ד, עזרא. מרחוב עזרא ימשיך הרכב לכיוון כביש 4".

"להלן מספר דגשים בתחום הבטיחות והרישוי: יש להישמע להוראות השוטרים והסדרנים. יש להימנע מלהגיע עם ילדים קטנים למתחם ההספדים. יש להתרחק ממקומות מגודרים. אסור בשום מקרה (!) לטפס / להתלות על רכב בתנועה כולל על רכבי חירום והצלה. אין לטפס על גדרות , מבנים, תמרורים ועמודי חשמל. חל איסור מוחלט (!!) לעלות על גגות בניינים, המשטרה תגיב באפס סובלנות כלפי מעשים אלו. יש להתרחק מהרכב המוביל את המנוח".

צפו: ההיכל בפוניבז' פונה לקראת הלוויה