אאא

בימים האחרונים שוהה כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ באנטוורפן שבבלגיה לחיזוק בני הקהילה ולגיוס כספים לטובת המוסדות.

בשבת שהו בצילו של האדמו"ר אלפים בהם חסידים שהגיעו מכל רחבי אירופה וישראל וכן תושבי העיר שהגיעו להסתופף במחיצתו.

לאחר סעודה שלישית, תפילת ערבית והבדלה ליוו ההמונים את האדמו"ר בשירה וריקודים עד לבית בו הוא מתאכסן שם בירך את הקהל בברכת שבוע טוב.

האדמ"ור אף התארח בבית הספר יבנה שם נשא בפני התלמידים דברי חיזוק בשפה העברית.

בתאריך כ"א אדר יערוך האדמו"ר טיש יוארצייט לרגל יום ההילולא של אביו כ"ק בעל הישועות משה מויז'ניץ זצ"ל בהשתתפות אדמו"רי ורבני העיר.