אאא

בשמחת האירוסין לנכד הגאון רבי אביגדור נבנצל רבו של הרובע היהודי עם נכדת הגאון רבי אברהם אלטמן ראש ישיבת 'עטרת צבי' באשדוד, בת לבנו רבי אליהו מאיר אלטמן, ראש הכולל, השתתפו רבנים ודיינים וכן אברכי כולל עטרת צבי וקהל מתושבי אשדוד.

בין המשתתפים: האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא, הגאון רבי אהרון חדש משגיח דישיבת מיר, הגאון רבי שלמה קניבסקי ראש ישיבת 'קרית מלך', הגאון רבי דוד רוזובסקי ראש ישיבת וילקומיר, הגאון רבי יצחק אברמוביץ, הרה"ג שלום בער סורוצקין והרה"ג יחיאל מאיר צוקר.