אאא

הקרב על הנקניק • בלעדי: מועצת הרבנות הראשית לישראל תכריע בישיבתה הקרובה, בעוד פחות מחודש, האם מותר יהיה לייבא שרוולים המיוצרים מעורות של נבלות וטריפות עבור נקניק בשר כשר. במרכז ההכרעה, מחלוקת הלכתית בין נשיא בית הדין הראשל"צ הרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף לנשיא מועצת הרבנות, הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו.

הפרשה ההלכתית נפתחה בעקבות חוות דעת של הגר"ד לאו האוסרת את הייבוא, זאת לאחר שנים בהן הייבוא אושר על ידי הראשל"צ והרב הראשי דאז הגאון רבי שלמה משה עמאר, שהסתמך על פסק הלכה של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. המייבא עתר לבית המשפט העליון בבקשה שיחזירו לתוקף את האישור, ובית המשפט קבע כי מועצת הרבנות הראשית תצטרך להכריע האם יהיה מותר לייבא את השרוולים מבחינה הלכתית.

מועצת הרבנות הייתה אמורה לדון בנושא כבר בישיבתה האחרונה בשבוע שעבר, אך בשל סערת הכותל הרפורמי והדיון בנושא, ההכרעה תיפול רק בישיבה הבאה. 

פסק להתיר. מרן הגר
פסק להתיר. מרן הגר"ע יוסף זצ"ל (צילום: עומר מירון, פלאש 90)

הנושא שמגיע להכרעת מועצת הרבנות העסיק רבנים רבים בעשור האחרון - רבנים ראשיים, גדולי ופוסקי הדור הביעו את דעתם בנושא כאשר הבסיס ההלכתי למחלוקת הוא אכילת ג'לטין שמיוצר גם הוא מעצמות בהמות טמאות. גדולי האחרונים חלקו בנושא, כאשר המצדדים להתיר ובראשם מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל טוענים שבגלל שבתהליך הייצור הוא נפסל מאכילת כלב, ממילא נוצר משהו חדש ומתבטל האיסור. המצדדים באיסור טוענים כי גם לאחר שנפסל מאכילת כלב עדיין יש להתייחס לחומרי הייצור המקוריים. המחלוקת בנושא שרוולי הנקניקיות מתבססת למעשה על המחלוקת הזו.

ההיסטוריה של המחלוקת בנקניקיות

• הראשל"צ הגאון רבי אליהו בקשי דורון, בזמן שכיהן כרב ראשי, שנת תשס"ב, כתב חוות דעת בנושא, כשהמסקנה שלה היא: "לא לאשר שרוולים לנקניק בשר, המיוצרים מעורות בהמות טמאות".

• באותה שנה, בחודש טבת, היבואן של השרוולים הגיש למחלקת הכשרות חוות דעת של הגר"ש עמאר, באותם ימים אב"ד פתח תקווה, חוות דעת שנותנת אישור לייבא את השרוולים.

• בשל כך שיגר הרב חיים לסרי, ממחלקת הייבוא של הרבנות, מכתב לרב עמאר וכתב לו כי "קיים היום בשוק ייבוא של שרוולי נקניק אכילים מעורות בהמות טהרות ושחוטות בהשגחה טובה מאוד, כך שאין מקום לאשר מוצרים אשר ההיתר שנוי במחלוקת".

• חודש לאחר מכן, בחודש טבת, התקיימה ישיבה של ועדת הכשרות בהשתתפות חבריה, הגרא"ב דורון, הגר"ש אליהו, הגר"ש עמאר, הגר"י דרעי וראש מחלקת הכשרות הרב יעקב סבג.

את הישיבה פתח הרב עמאר לאחר שמחלקת היבוא הכריעה שאין לייבא את השרוולים מיפן - המיוצרים מנבלות וטריפות, ותמה איך יתכן שבאוסטרליה יש כמות גדולה של שחיטה כשרה עבור כל השרוולים שמיובאים ממנה. לאחר הדיון בין כל הצדדים הוחלט כי יש לקבל את החלטת מחלקת הייבוא ולא לאפשר ייבוא של שרוולים המיוצרים מנבלות וטריפות.

פסק לאסור. מרן הגרי
פסק לאסור. מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל (צילום: אורי לנץ, פלאש 90)
הגדלה

• בחודש אלול תשס"ג, הוציאה מחלקת הייבוא חוות דעת נוספת בנושא, ושוב חזרה על מסקנתה כי אין לאשר ייבוא שרוולים מנבלות וטריפות. אלא אם כן מדובר בשרוולים לא אכילים, שהצרכן מקלף אותם קודם האכילה, רק אז יהיה מותר.

במחלקת הייבוא התייחסו לחשש ולתמיהה שעלתה בישיבה הקודמת, לפיה איך יתכן שיש כמות כזו גדולה של שחיטה כשרה באוסטרליה עבור כל ייבוא השרוולים לישראל. בחוות דעת הם מציינים כי שני רבנים נשלחו למדינה, בשליחות הגרא"ב דורון, ואלו בדקו את הנושא והגישו לרב חוות דעת המפריכה את החששות.

• בחודש כסלו תשס"ד, שיגר הגר"ש עמאר אל מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, את פסק ההלכה שלו, לפיו הוא מתיר את השרוולים המיוצרים מנבלות וטריפות.

בספר 'שמע שלמה' נכתב פסק הלכה ארוך המתיר את השרוולים, פסק  המתבסס על היתרו הידוע של מרן פוסק הדור הרב עובדיה יוסף בנושא הג'לטין ובו מובאת הסכמתו של פוסק הדור: "אחר העיון בתשובה זו, אני מסכים למסקנת הגאון רבי שלמה מ. עמאר שליטא", בהיתר שרוולי הנקניקיות אלו, וכפי שהסביר בטוב טעם ודעת, ואף ידי תכון עמו, יפה דן יפה הורה, לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא", ולמעשה פסק כי יש להתיר ייבוא שרוולי נקניקיות מנבלות וטריפות. במרכז הפסיקה נקבע כי בדומה לג'לטין הם נפסלו מאכילת כלב בתהליך הייצור.

• בחודש טבת תשס"ה, שיגר הגאון רבי יוסף אפרתי מכתב לחבר מועצת הרבנות הגאון רבי משה ראוכברגר, ובו הוא מציג את דעתו הלכתית בנושא של מרן פוסק הדור רבינו יוסף שלום אלישיב זצוק"ל: "דעת מרן שליט"א שוודאי יש ליטול מבהמות כשרות וראוי להחמיר להכשיר העורות קודם הכנתם, כאשר אין איסור במפורש.

"והנה מכיון שנמסר למרן שליט"א כאילו מעכת"ר סבור כי לדעת מרן שליט"א יש מקום להקיל, ביקש מרן שליט"א כי יבהיר כבודו את הדברים לבל יאמרו כי התירו פרושים את הדבר".

• בחודש תשרי תשס"ו, הרבנים הראשיים הגר"ש עמאר והגאון רבי יונה מצגר, שלחו את חבר מועצת הרבנות הגאון רבי משה ראוכברגר והרב שלמה זלמן רווח למפעל ביפן, בכדי לבדוק מקרוב את השרוולים המיוצרים מנבלות וטריפות.

• בחודש חשוון, שיגרו הרב משה ראוכברגר והרב שלמה זלמן רווח מכתב לרבנים הראשיים ובו חוות דעתם בנושא. הרבנים אומרים כי העורות עברו עיבוד על ידי סיד וכימיקלים חריפים במיכלים גדולים של עשרות טונות. כאשר העורות הם כ-20% והחומרים 80%. "ובוודאי מתאים ביותר למופרט באחיעזר ובפוסקים אחרים - ככשר", כתבו.

לדבריהם יש הליך נוסף, אך הוא "עובר תהליך של עיבוד עם חומרים חריפים ביותר, ובמיוחד שהוא הופך לנוזלי, ומתערב היטב על כל החומרים". הרבנים קובעים: "התברר שהוא בטל ברוב באופן מלא ומוחלט כת וכדין".

• בחודש טבת באותה שנה, מוציא הגאב"ד הגאון רבי נסים קרליץ, פסק הלכה בנושא: "על דבר השאלה האם מותר להשתמש בשרוולי נקניק הנעשה מג'אלאטין של בהמות נבלות וטריפות". ופוסק כי "אם השרוול מוסיף טעם בבשר אוכלים אותו בעין אסור בוודאי".

• שלושה חודשים לאחר חוות הדעת של הרב ראוכברגר והרב רווח, בחודש שבט, הוציא הגר"ש עמאר הבהרה לציבור וכתב: "לכל מאן דבעי, בעניין הנקניק המיוצר ביפאן, שמעת את חוו"ד הגר"מ ראוכברגר והגרש"ז רווח שמצאו שההיתר הוא פשוט גמור וברור, כבר הבעתי את דעתי ההלכתית שכשרים הם".

אסר את הייבוא. הגרא
אסר את הייבוא. הגרא"ב דורון (צילום: כיכר השבת)
הגדלה

• גאב"ד 'העדה החרדית' הגאון רבי יצחק טוביה ויס הוציא גם הוא פסק לפיו: "מאחר ואפשר להשיג בזממנו עורות לנקניק בתכלית הכשרות הנעשית תחת השגחת רבנים בעלי סמכא אין ליכנס להיתרים דחוקים".

המחלקות ההלכתית בימים אלו בין הרבנים הראשיים המכהנים 

לאחרונה הוציא הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו חוות דעת חדשה, המתפרסת על תשעה עמודים, בה הוא קובע כי אסור לייבא את השרוולים המיוצרים מנבלות וטריפות, ולמעשה עוצר את היבוא, מה שגרם לעתירה לבג"צ, שם נקבע שמועצת הרבנות תכריע בנושא.

בפסק ההלכה של הרב לאו הוא מביא את כל הצדדים להקל ולהחמיר וקובע כי לדעתו אין לייבא את השרוולים. בין היתר כותב הרב לאו:  "גם לנוהגים היתר בג'ליטין הנעשה מעצמות, שבזה יש צד גדול לסמוך על ההיתר לסמוך על ההיתר של האחיעזר והגר"י אברמסקי, שבעצמות קשות איו איסור כלל, מכל מקום היתר זה אינו שייך בדבר שנעשה מעורות שבזה האריכו הפוסקים להוכיח שיש איסור (או מדאורייתא או לכל הפחות מדרבנן) ולא שייך היתר זה.

"לכן לאוסרים את השימוש בג'ליטין נראה ברור שהשימוש בשרוולים שלפנינו אסור, וגם למתירים יש צד גדול לאסור.

"אם כי המיקל להתיר את השרוולים הללו באכילה, נראה שיש לו על מי לסמוך. אבל היותר שמדובר הוא בציבור, וישנן דרכים נוספות לייבא שרוולי נקניק מעורות שחוטים כהלכה, לדעתי אין לאפשר לייבא שרוולים מטרפות לארץ". 

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)
אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)
הגדלה

מנגד, התייצב נשיא בית הדין הראשל"צ הגר"י יוסף שהתיר את הייבוא והאכילה. במסמך שהגיש הגאון רבי יצחק דניאל, הממונה על תחום ההלכה בלשכת הראשל"צ, למועצת הרבנות הראשית, הוא הציג את דעתו של הרב: "בעניין שרוולי נקניק הנעשים מעורות נבלות וטריפות, ובתהליך העיבוד נפסלים מאכילת כלב, דעתו של כבוד הראש"ל שליט"א שמעיקר הדין אין לאסור שימוש בהם. ואף אם יש חולקים, אין זה נכון לקבל החלטה לאסור הדבר". 

הראשל"צ הגר"י יוסף הגיש המלצתו לפיה לקבל החלטה שאין לעשות שימוש בשרוולי נקניק בכשרות מהדרין, "אלא רק בכשרות רגילה". הרב הראשי הגר"ד לאו העלה מנגד הצעה שייבוא שרוולים יעשה בתנאי שתהיה הדגשה שהדבר כשר אך מיוצר מעורות של נבלות וטרפות. 

 בישיבת מועצת הרבנות שהתקיימה בחודש שעבר, העלה הגר"ד לאו את הנושא. במרכז דבריו אומר הרב לאו כי בזמנו היה רק מפעל אחד שמייבא שרוולים כשרים וכיום יש לפחות שני מפעלים שמייבאים כשר. ולכן אין צורך לאשר ייבוא השנוי במחלוקת הלכתית. 

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

במהלך ישיבת מועצת הרבנות העיר הגאון רבי אברהם יוסף, רבה של חולון, שהוא אישית ביקר במפעל המייצר שרוולים מנבלות וטריפות ולדעתו יש להתיר שכן מדובר ביצירה חדשה.

לדבריו: "טוחנים את זה לאבקה וזה נילוש, הופך להיות עיסה, כבצק, ויוצא ממכונה שמייצרת אותו ויוצא בתוך קופסא כזו איזה קילומטר וחצי, הכל מכווץ. זאת אומרת שזה יצירה חדשה לחלוטין. זה יותר טוב מהג'לטין כי זה לא רק פנים חדשות באו לכאן, זוהי יצירה שאין לה קשר לעבר שלה".

הגאון רבי שמואל אליהו העיר במהלך הישיבה האם יתכן שבזמן שמכניסים את העורות למיכלים תיכנס בטעות חתיכת בשר. הגר"א יוסף השיב: "בכניסה למיכלים לא יכול להיות שייכנס עור עם בשר לתוך המיכל. אז בכניסה יש מקום, ביפן כנרהא, אצלי זב כבר לא היה צריך להיות, שם בכניסה יש ביקורת, כל העורות מגיעות אחרי הביקורת לכניסה למיכלים, אסור שיהיה גרם קטן של בשר".

כאמור, בחודש הבא תכריע מועצת הרבנות הראשית לישראל האם להתיר את ייבוא השרוולים מעורות של בהמות נבלות וטריפות. "כיכר השבת" ימשיך ויעקוב אחרי הסיפור שמעסיק בימים אלו את חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל.