אאא

שיעור האבטלה בפברואר עלה לעומת החודש הקודם בשתי עשיריות האחוז ל-5.3%, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו לפני שעה קלה (ב'). בסך הכל נרשמו בישראל בחודש שעבר 206 אלף איש שחיפשו עבודה באופן פעיל והיו זמינים לעבוד ולא עבדו אפילו שעה אחת בשבוע בו נערך הסקר של הלמ"ס.

נתון לא חיובי נוסף הוא ירידה של 3 עשיריות האחוז בשיעור המשתתפים בכוח העבודה המורכב מכל האנשים שעובדים או מחפשים עבודה. שיעור זה ירד ל-63.9% בפברואר, אך מה שעשוי להתברר בהמשך כתחילתה של בעיה היא הירידה בקרב גילאי העבודה העיקריים. שם, בקרב בני 64-25, אחוז המשתתפים בכוח העבודה ירד בארבע עשיריות ל-79.4% ושיעור האבטלה עלה בעשירית האחוז ל-4.6%.

למרות העלייה בשיעור האבטלה ולמרות הירידה בשיעור ההשתתפות, עדיין מדובר בנתונים שמצביעים על שוק עבודה מאוד חזק, בוודאי לאור הקיפאון בצמיחה במערב אירופה. אולם האפשרות שמדובר על תחילתה של מגמה שלילית בשוק העבודה הישראלי מתחזקת לאור נתונים שפירסם מוקדם יותר החודש הביטוח הלאומי, לפיהם בפברואר נרשמה עלייה של 1% במספר התביעות החדשות לדמי אבטלה לאחר ירידה של 5% בינואר לעומת דצמבר.