אאא

המאבק נכשל • פרסום ראשון: ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה בירושלים הודיעה כי היא דוחה את הערר נגד ההחלטה לאשר "שימוש חורג" ב"מתחם התחנה" בירושלים. משמעות ההחלטה: אישור לפתיחת חנויות ועסקים בשבת במתחם, לשלוש השנים הקרובות, במהלכם לא ניתן יהיה לערער על ההחלטה בוועדת הערר.

בהחלטת ועדת הערר נכתב כי "ביום 1.3.16 דנה הוועדה המחוזית בתכנית מפורטת מספר 307116 והורתה על הפקדתה בתנאים. במסגרת החלטתה קבעה הועדה המחוזית כי "מדובר בתכנית ראויה. התכנית מציעה בסיס תכנוני ראוי להמשך הפעילות והפיתוח של מתחם התחנה הראשונה כמתחם תיירות פנאי ובילוי".

"לאור החלטה זו ובהמשך להחלטת ועדת הערר, מבקשת הוועדה המקומית כי יוארך תוקף ההיתרים לשימוש חורג בשלוש שנים נוספות, בהתאם לסיפא להחלטת ועדת הערר", נכתב בהכרעת הוועדה.

כזכור האישור לשימוש חורג במתחם התחנה, שכאמור מאפשר חילולי שבת בריש גלי ובהיתר, תוך שבירת הסטטוס קוו בירושלים, ניתנה בוועדה המקומית בעיריית ירושלים, זאת בין היתר לאחר שנציגי ש"ס לא השתתפו בדיון.

כשבוע לאחר מכן עברה ההחלטה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, למרות התנגדותם של הנציגים החרדים, מאחר ובוועדה המחוזית אין רוב לנציגים החרדים.