אאא

תקדים: בית המשפט העליון בראשות הנשיאה השופטת מרים נאור החליט היום (חמישי) ברוב קולות כי גיורים פרטיים יוכרו לצרכי חוק השבות, מה שאומר שהמתגיירים בגיורים אלה יהיו זכאים לעלייה ולקבלת אזרחות. העתירה הוגשה על ידי שורה של עורכי דין וארגון 'עתים'.

בעתירה כותבים השופטים כי "הוחלט ברוב דעות כי העותרים הם יהודים לעניין חוק השבות, כנגד דעתו החולקת של המשנה לנשיא א' רובינשטיין, שסבר כי יש להשהות כדי לאפשר אסדרה חקיקתית".

עם זאת, נשיאת בית המשפט נאור הדגישה: "הכרעתנו היום מצומצמת לשאלת הקניית מעמד מכוח חוק השבות. זוהי אינה שאלה דתית, כי אם שאלה אזרחית-ציבורית. איננו קובעים דבר, במסגרת הליכים אלה, בשאלת ההכרה בגיור שעברו העותרים בהקשרים אחרים. המתנו לדברו של המחוקק, משבוששה הכרעתו של המחוקק לבוא – לא ראינו מנוס מהכרעה שיפוטית בעניין זה".

השופט הנדל הוסיף: "אכן, במדינתנו ישנה רבנות ראשית האמונה על סוגיות דתיות מגוונות. לא באתי לערער על מעמדה. אולם, במקרה שלפנינו אין בחוק השבות הסמכה מפורשת המעניקה לרבנות הראשית שליטה בלעדית בהליכי הגיור".

הראשל"צ הרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף אמר בתגובה: "החלטת בית המשפט העליון מהיום להכיר בגיורים פרטיים במדינת ישראל היא שערוריה, לא יעלה על הדעת שתעשיית הגיורים הפיראטיים שלא מפוקחים על ידי אף גורם ממשלתי יוכרו כרשמיים".

מדינת ישראל מפעילה מערך גיור ממלכתי שפועל תחת סטנדרטים ראויים ומסבירי פנים שנועדו לתת מענה לכלל הציבור במדינת ישראל , הכרה שכזו מביאה הלכה למעשה לחיסול מערך הגיור הממלכתי של המדינה.

ד"ר שאול פרבר, יו"ר ארגון 'עתים', אומר בתגובה כי "זהו יום בשורה למאות מתגיירים שעברו גיור אורתודוקסי וגיורם לא הוכר עד עתה. מאבק נוסף של שלוש שנים מגיע לסיומו המוצלח. מאבק זה מצטרף לשורה של מאבקים מוצלחים נוספים, כמו כניסתו של חוק פתיחת איזורי הרישום בנישואין לתוקף השבוע".

ח"כ בצלאל סמוטריץ' מסר: "שוב בג"ץ מתערב בענייני מדיניות רגישים ולא מותיר למחוקק ברירה אלא לתקן את העיוות שנוצר בחקיקה. בהתבסס על הסעיף בהסכמים הקואליציוניים לפיו פגיעה בסטטוס קוו על ידי בג"ץ בחקיקה, מיד בתחילת מושב הקיץ נניח על שולחן הכנסת הצעת חוק שתקבע הכרה רק בגיורים הממלכתיים".

"על רקע שורת פסקי הדין מהתקופה האחרונה שבהם בג"ץ רואה עצמו כמחוקק וקובע מדיניות מזיקה אין מנוס מלהסדיר את סמכויותיו בחקיקה ולהחזיר את המשילות לנבחרי הציבור בכנסת ובממשלה".