אאא

ביום רביעי, כ"א באדר, ביום ההילולא לבעל ה"נועם אלימלך" זי"ע, התקיים בביתו של כ"ק האדמו"ר מצאנז, מעמד כבוד התורה לרגל הופעת החלקים הראשונים מיצירות "אבן ברורה" על אבן העזר, ו"שינון המשפט" על חושן משפט, שעל ידי כולל ומכון "ראש פינה", בראשות הגאון רבי נסים דרעי רבה של שכונת בית וגן ובנשיאות האדמו"ר מצאנז.

לאחר שלוש שנות עמל ויגיעה הושלם החלק הראשון מ"אבן ברורה" על שולחן ערוך אבן העזר ובו ביאור על השו"ע והרמ"א, בו נתבאר כל דין ודין בטעמו ונימוקו מהגמרא והפוסקים - ראשונים ואחרונים. גם נקבצו בו כל הדינים ההלכות והביאורים המפוזרים בספרי האחרונים והשו"ת, וכן נידונים חדשים אשר נתחדשו בדורות האחרונים.

וכן הושלם חלק ראשון מהפרוייקט "שינון המשפט" על חושן משפט, והוא סיכום דברי הטור וב"י שו"ע ונושאי כליו על חושן משפט, החיבור הופיע גם בחוברות כיס לצורך שינון וחזרה בדרכים.

ראש הכולל הגאון רבי נסים דרעי עמד בדבריו על ההתרגשות הגדולה והתגובות הנלהבות שהוא הספיק לקבל במשך השבוע שהספרים יצאו לאור, תגובות המשקפות את הציפיה הגדולה שהציבור חיכה שיופיעו חיבורים על אבן העזר וחושן משפט שירכזו את כל השיטות והדעות בחלקים אלו של השו"ע.

כ"ק האדמו"ר מצאנז ציין בדבריו שהסיבה שזכה המכון שכל ספריו התקבלו בהתלהבות רבה בציבור, היא משום שכל כוונתם של עורכי המכון היא לשם שמים, והכל נעשה בעמל וביגיעה רבה, כשהמטרה היחידה היא חיקור ובירור האמת, ולזכות את עולם התורה, ללא שום שיקולים אחרים, וכשהמטרה היא לשם שמים זוכים לדברים הרבה.

האדמו"ר הביע את התפעלותו הרבה מהספרים החדשים, והעיד על עצמו שכבר קבע לימוד קבוע מידי יום ביומו בספר "שינון המשפט" כדי לחזור ולרענן את הלימוד בחושן משפט, כמו כן הדגיש בדבריו את הזכות הגדולה שתהיה לכל מי שיעזור ויהיה שותף בהחזקת הכולל והמכון.

במהלך הערב התקיים סימפוזיון מיוחד של עורכי ה"אבן ברורה" עם כ"ק האדמו"ר, בו הם שאלו אותו שאלות רבות ומגוונות על צורת ושיטת העריכה הרצויה, וכן שאלות וספקות שעלו להם תוך כדי העריכה, האדמו"ר השיבם באורך רוח ובמתינות, והדריכם והנחם בדרך ובזהירות הרצויה איך לכתוב ולערוך את החיבור.

בסיומו של הערב קיבלו כל הנוכחים במתנה את הספרים "אבן ברורה" ו"שינון המשפט" שיצאו לאור ברוב פאר והדר.

במהלך המעמד שרו המשתתפים "אשורר שירה" יחד עם האדמו"ר מאצנז. צפו בתיעוד