אאא

אברך שהיה חבר קרוב של בעל הייסורים הבחור חיים מרדכי לוין זצ"ל שנפטר לפני כשנתיים, בנו של הגרא"ד לוין אב"ד ירושלים, הגיע השבוע לביתו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ובפיו שאלה מעניינת.

לאברך נולד בן, והוא רצה לקרוא לו על שמו של חברו חיים מרדכי. הוא שאל את מרן האם בגלל שחברו נפטר צעיר בגיל 38 והיה לו ייסורים קשים, אולי יש להימנע מלקרוא בשם זה.

מרן הגר"ח קניבסקי, שהמנוח היה ממקורביו ואף זכה לביקורים אישיים של מרן בביתו, ענה לאברך: "זוהי זכות גדולה להיקרא על שמו של בעל הייסורים הגדול" ובוודאי השם שלו יעמוד לילד שיגדל בתורה ויראת שמים, ובוודאי שאין בכלל לו ממה לחשוש.

יצויין, כי בשנתיים האחרונות, מאז פטירתו של המנוח זצ"ל בי"א ניסן תשע"ד, הפך קברו שבבית החיים סגולה בפתח תקווה למוקד ישועות ורבים מכל גווני הקשת עולים להתפלל על ציונו ומספרים כי נושעו בזכות התפילה.

בתקופה האחרונה החלו אף רבנים לשלוח אל הציון תלמידים שמבקשים ישועה. "הציון ידוע כמקום שמסוגל לתפילות לבחורים וילדים שמתקשים בלימודם ומגיעים להתפלל בציון של אותו אחד שהתייגע הרבה בלימוד התורה למרות הייסורים הקשים והנוראים שעבר בכל רגע ורגע מחייו" סיפר אחד ממכריו.

מתפללים על קבר המנוח (באדיבות המצלם)
מתפללים על קבר המנוח (באדיבות המצלם)