אאא

ברוך דיין האמת: מאנטוורפן שבבלגיה מגיעה הבשורה הקשה על פטירתו, לאחר מחלה וייסורים קשים, של הרב החסיד, מגדולי העסקנים בחצר הקודש בעלזא וממקימי עולה של תורה באירופה, הרה"ח רבי דוד גליצקי ז"ל שנסתלק לבית עולמו בגיל 82.

בחסידות מציינים כי המנוח היה איש אמונו ויד ימינו של כ"ק האדמו"ר מבעלזא רבות בשנים. "הוא התייצב בעוז ובגבורה לצידו מתוך דביקות ואמונה טהורה, עמד על משמרתו כחיל נאמן במסירות נפלאה להרמת קרנה של תורה, כבוד שמים, כבוד התורה והחסידות, וכבוד בעלזא בכל קצוות תבל", הם מספרים.

בנוסף שימש כמנכ"ל המוסדות באנטוורפן מיום היווסדם וכיהן כגבאי הראשי של ביהמ"ד המרכזי בעיר.

בבעלזא מציינים כי הרב גליצקי היה לאות ולדוגמא כחסיד נאמן ודבוק ברבותו במסירות נאמנה לצעירי הצאן שביקשו ללכת בדרכיו וללמוד ממעשיו.

על מועד הלווייתו באנטוורפן היום ומחר בארץ הקודש נעדכן בהמשך.