אאא

הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף מפתיע ואומר כי לרבנות הראשית יש השפעה בארץ ובחו"ל אך ההשפעה בחו"ל גדולה מאשר ההשפעה בארץ הקודש.

במהלך דיון במועצת הרבנות הראשית התייחס הרב יוסף למעמדה וכוחה של הרבנות הראשית: "לרבנות הראשית יש השפעה גדולה מאוד בארץ ובחוץ לארץ ואני חושב שבחוץ לארץ יש לה השפעה הרבה יותר גדולה מאשר בארץ".

הרב יוסף פנה לרבנים ואמר כי "אנחנו צריכים לנצל את המעמד הזה של הרבנות הראשית לישראל ולהביא את דבר ה', כל בעיה שיש במדינה שהרבנות הראשית תגיב לזה ותשמיע את קולה בכל נושא ונושא, חייבים שישמע קולה של הרבנות הראשית לישראל להשפיע על הציבור".

צפו: יעקב שוואקי שר בפני הראשון לציון בפנמה

הרב סיים את דבריו ואמר כי "נברך שבעזרת ה' כולנו בסיעתא דשמיא נזכה לקדש שם שמים ברבים, ונזכה לקבל החלטות בסיעתא דשמיא החלטות טובות ונכונות ולהגדיל תורה ולהאדירה".