אאא

מאות חסידים מקהילת המתמידים בירושלים חגגו את הוצאת ההגדה לפסח "בן מלך" מתורתו של רב הקהילה הגאון רבי לייב מינצברג ובמימונו של אלי פלאי.

הרב מינצברג אמר כי "חג הפסח הוא חג מיוחד יותר משאר החגים, משום שאז עם ישראל הפך לעם. לאחר שעם ישראל נהיה לעם, ניתן היה לקבל את התורה והמצוות. אך עלינו לזכור שהבסיס לכל קיומינו והוויתינו מבוססים על חג הפסח". 

(צילום: קובי הר צבי)

 לדבריו: "קרבן הפסח הוא קרבן הכניסה לעבודת ה׳. הקשר הנפלא בין הקב״ה ובין כנסת ישראל יהיה בשלמות לעתיד לבוא, כאשר עם ישראל יהיו כולם נביאים, ומלאה הארץ דעה את ה'".

לצד עורך האגדה, מנהל המכון ואחרים, נשא דברים גם אלי פלאי, שמימן את הוצאת האגדה לאור והזכיר בדבריו את אביו הרב רב יהודה פלאי ז״ל, לו היה קשר מיוחד לרב הקהילה והוצאת הספר נתרמה לזכרו.

צילום: קובי הר צבי