אאא

הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו מזהיר כי במרבית בתי המלון, בהם מתארחים שומרי התורה, אין עירוב מיוחד, והציבור כלל אינו יודע זאת.

הרב הראשי מצטט במכתבו את הגאון רבי חיים קלמנוביץ, חבר ועד העירוב, שביקש ממנו להעיר לציבור את הנושא החשוב.

"נכון להיום", כותב הרב לאו, "במרבית בתי המלון אין עירוב מיוחד לבית המלון, וקיימים אף בתי מלון שנמצאים בישובים בהם אין עירוב כלל. לדבריו (הרב קלמנוביץ. י"כ) ניתן בנקל לסדר עירוב מהודר ברובם של בתי המלון".

הרב מזהיר: "ציבור גדול המתארח בבתי המלון אינו מודע לכך שאין עירוב סביב המלון והמכשול גדול".

הגר"ד לאו פונה לרבני הישובים והערים וכותב כי יש "לשים לב לכך שתעודת כשרות למלון תכלול גם התייחסות לנושא העירובין".