אאא

פעם בעשרים שנה: בימים אלו החל הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הגאון רבי דוד לאו בהליך קניית הרשות עבור עירובי החצרות בכל רחבי הארץ, תוך שהוא מבקש מרבני הערים לגשת לראש העיר ולעשות את הקניין.

לפי ההלכה, בכדי שעירובי החצרות, השכונתיים והעירוניים, יהיו כשרים והתושבים יוכלו לטלטל את חפציהם בשבת, צריך פעם ב-20 שנה לעשות "קניין" של השטח מראש הרשות המקומית.

כעת, עם תום 20 השנים, פועל הרב הראשי הרב לאו לחדש את הקניין בכל רחבי הארץ.

לידי "כיכר השבת" הגיע המכתב ששלח הרב לאו לרבני הערים: "כידוע לכת"ר, על מנת לאפשר עירובי חצרות ושיתופי מבואות במקומות בהם גרים אינם יהודים או מי שמתנגד, מסיבותיו הוא, לעירוב, יש צורך לערוך שכירת רשות. האינו יהודי אינו יכול לבטל רשותו ורק ע"י שכירה של חלקו ברשות המשותפת ניתן להחיל את העירוב".

"לפי ההלכה", מוסיף הרב לאו, "ניתן לשכור את הרשות של האינם יהודים ממי שיש לו "תפיסת יד" ברשותם, כלומר למי שיש לו רשות להניח חפצים בכל מקום. ועל כן ישנה אפשרות לשכור רשות מ"שר העיר" בהגדרתו ההלכתית".

"בימים אלו חלפו עשרים שנה מעת השכירות הקודמת, על כן שכרתי רשות ממי שבסמכותו נושא זה בכל מדינת ישראל. השכירות הזו צריכה להתחדש בכל עשרים שנה כדעת המשנה ברורה בסי' שפ"ב (ס"ק מח), על כן בקשתי היא כי גם כת"ר יקיים שכירת רשות מראש הרשות במקומו.

"אני מקוה שעד שתחלופנה השנים לשכירת הרשות הבאה נזכה לראות בעינינו בשוב שכינתו לציון ברחמים".

יצוין כי בפעם הבאה שיצטרכו לעשות את הקניין זה יקרה בשנת תשצ"ו.