אאא

הרב אליעזר דינר ראב״ד ׳קהל עדת ישראל׳ ביקר לכבוד החג עם בנו הרב מרדכי דינר ראש רשת הכוללים ׳תורה ודעת׳ במעונו של הגאון רבי שמואל אוירבך

הגר״ש אוירבך והרב דינר דנו בהלכות החג ועל דעות פוסקי ההלכה בנוגע למצות מכונה ומצות יד.

הרב דינר סיפר כי כשהתגורר באנגליה הקפיד אביו שהיה ראב"ד קהילת החרדים בלונדון, לאכול מצות מכונה מפני שלא סמך בזמנו על הקפדות הכשרות במצות יד, וכשעלה לארץ ישראל אמר לו רבי גדליה נדל זצ״ל מגדולי תלמידי החזון איש, כי הוא נמנה על ׳חבורה׳ שמקפידים בה מאוד על כשרות המצות.

הרב נדל אמר כי כיון שהסיבה להקפדה על מצות מכונה הוא מחשש חמץ, לכן כשיוכח שבחבורה בו אופה את מצות היד אין חשש לחמץ - בוודאי עדיף להחמיר ולאכול מצות יד שאין בהם חשש שלא נעשו לשם מצת מצווה, חשש שקיים במצות מכונה, ואביו אכן הצטרף לחבורה של הרב נדל ומאז הקפיד לאכול מצות יד.

הגר״ש אוירבך אמר לרב דינר כי סבו הגרחי״ל נהג בצעירותו להקפיד ולאכול מצות מכונה ולאחר שהחלו להדר ולהקפיד במצות יד החל להקפיד על אכילת מצות יד, ואביו רבי שלמה זלמן אוירבך זצ״ל הקפיד על אכילת מצות יד.

לסיום איחל הרב דינר להרב אוירבך הצלחה מרובה בדרכו ואף אמר כי מתפלל להצלחתו בכל יום, הרב אוירבך השיב אף הוא בברכה וציין כי בזכות יחידי סגולה כבנו הרב מרדכי דינר ראש רשת הכוללים ׳תורה ודעת׳ אפשר להמשיך ולפעול, וכי שכשמביטים בפועלו ובעבודתו המסורה למען מאות אברכי הכוללים שברשת תורה ודעת זה נותן לו את הכוחות.