אאא

בשעות הבוקר אמש (שישי) הגיע הגאון רבי גרשון אדלשטיין ראש ישיבת פוניבז' למסע חיזוק בירושלים, תחילה נאם בפני פעילי ארגון החינוך "לב שומע" ולאחר כן בפני תלמידי ישיבת בין הזמחים.

הגרי"ג אדלשטיין נשא את המשא המרכזי בענייני חינוך וזיכוי הרבים ובמהלך נאומו אמר כי "זכות גדולה מאד יש לאלו שעוסקים בזיכוי הרבים בתורה, שכל התורה שלומדים המושפעים מחמת השפעתם, נזקף לזכותם, ונחשב כמו שהם למדו, אפילו דברים שהמשפיע בעצמו לא למד, ולא היה סיפק בידו ללמוד אותם, אבל השפיע על אחרים שילמדו, הרי זה נחשב כמו שהוא למד. ולא רק לענין השכר בעולם הבא ובעולם הזה, אלא יתירה מכך, כל התורה שאחרים לומדים מכוחו, יזכה גם הוא בעצמו לדעת אותה בעולם הבא, עם הבנה של עולם הבא".

ראש הישיבה סיפר כי "וכך היה מעשה באדם אחד שנפטר צעיר, והניח אחריו ילד יתום, והכניסו אותו ללמוד בחיידר בירושלים, והיה קשה לו מאד, מפני שלא הורגל בלימוד הגמרא. יום אחד חזר הילד לביתו, ואמר, כי למחר יש להם מבחן בגמרא, והוא אינו יודע את הגמרא ואינו מוכן למבחן, והצטער מאד, עד שנרדם על מיטתו מתוך בכי.

"ולמחרת בבוקר קם הילד משנתו, ואמר לאמו, עכשיו אני כבר מוכן למבחן, כיצד? אביו בא אליו בחלומו ולימד אותו! אפילו שבחייו לא למד מעולם גמרא זו, זכה ללמוד אותה בעולם הבא, כיון שהבן שבא מכוחו למד אותה בעולם הזה, וכל מה שאחרים לומדים מכוחו זוכה גם הוא ללמוד בעולם הבא, עם דרגת הבנה של עולם הבא!

"וכך גם אלו המשפיעים מרביצי התורה, יזכו בעולם הבא לדעת את מה שאחרים לומדים מכוחם, עם הבנה של עולם הבא".

לאחר מכן המשיך הגרי"ג אדלשטיין אל ישיבת בין הזמנים "בית שמואל" שם עורר את הבחורים על הצורך בחיזוק בלימוד התורה גם בימי החופשה והזכיר את אסונות בין הזמנים.

"כיכר השבת" מביא את נאומו המלא בפני תלמידי הישיבות:

"אנחנו נמצאים בבין הזמנים, ויש ישיבת בין הזמנים, יושבים ולומדים בבין הזמנים, יושבים בהתמדה, וזו זכות גדולה מאד. בזמן שיש רפיון בתורה, אז מי שמתחזק בתורה זו זכות גדולה מאד, עת לעשות לה' הפרו תורתך, מתי שהפרו אז עת לעשות והאמת שזו לא רק זכות אלא חיוב יותר מאשר כל השנה, החיוב של בין הזמנים, זאת מכיוון שבבין הזמנים יש רפיון בתורה, ממילא יש חיוב יותר להשלים את מה שחסר, חסר תורה, חסר זכות התורה, אז יש חיוב להשלים את מה שחסר.

"ידוע שתמיד בימי בין הזמנים קורים דברים לא כל כך טובים, מתרחשים אסונות רחמנא לצלן, גם בשנה הזאת, היו אסונות, היו אסונות כאלה אפילו בצורה משונה מאד, זה הכל משום שאין זכות מספיק של תורה בבין הזמנים ואתם שלומדים מתקנים זאת".

הגרי"ג אדלשטיין עורר את הבחורים להתגבר על יצר הסקרנות לדעת נייעס וחדשות ואמר: "עוד דבר יש שנוגע לכל הזמן, לא רק בבין הזמנים, יש יצר הרע חזק מאד שרוצים לדעת חדשות, מה נשמע בעולם, נייעס, רוצים לדעת, סקרנות זה כוח חזק מאד, קשה מאד להתגבר על זה, אבל יש חיוב להתגבר, אפשר להתרגל, הרגל נעשה טבע. יש יצר הרע של לקרוא עיתונים, זה מעניין, מאד מעניין, אבל אפשר להתרגל להפסיק לקרוא עיתונים, אין מזה שום הפסד, העולם יתנהג כמו שהתנהג עד עכשיו אפילו שהאדם הזה לא יידע, מה שצריך לדעת הוא יידע, בשביל מה שהוא צריך מן השמים... זה כמו עישון, לעשן, זה מאד לא בריא, אבל כשמתרגלים שלא לעשן כבר לא קשה. כך גם במידות טובות ובלימוד מוסר. מתרגלים וזה נעשה טבע".

צפו בתיעוד מהכינוס של 'לב שומע' ומהשיחה בישיבת בין הזמנים