אאא

בשעות הצהריים עלה העריק משה חזן שנלכד ליד מועדון באילת למעונו של ראש ישיבת בריסק הגרמ"ד סולוביצ'יק, זאת  לאחר שבשעות הבוקר השתחרר מכלא הצבאי בצריפין ונסע לבתי מנהיג הפלג הירושלמי וגאב"ד העדה החרדית.

ראש ישיבת בריסק קיבל את העריק מאילת בחביבות והרב שלמה זלמן ברנד סיפר על מעצרו ושהייתו בכלא. לטענת הרב ברנד, "בישיבת שערי תבונה בה לומד הבחור מוסרים נפש ואינם מתייצבים בלשכות הגיוס" .

הגר"ד ענה בחריפות רבה ובקול רם כי "אני בעצמי סובר שצריכים לברוח מכאן. אם היה בידיי הייתי מקבץ את כל בני הישיבות יחד ומבריח אותם מכאן (מהארץ. י. כ.) בכל מקום אחר בעולם לא עושים דברים כאלה לבני הישיבות".