אאא

בכרך חדש של הספר "מכתבים ומאמרים" של כתבי מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך זצ"ל שיוצא בימים אלו לאור, נחשפים מכתבים נדירים של מרן לחברי הכנסת של אגודת ישראל ולחברי הקואליציה דאז, אודות שינוי ממה שהוסכם בהסכם הקואליציוני שהוביל הרב שך לאחר שנים בהן נמנעו בציבור החרדי מכניסה לקואליציה בכלל.

בהסכם הוחלט בין היתר על מתן פטור משירות צבאי או משירות לאומי על בנות שתצהרנה על דתיותן, אולם במהלך העברת החוק נתגלעו קשיים בהעברת החוק בכנסת כאשר בין השאר הקואליציה נאלצה להחיל את החוק רק על בנות שתגענה מעתה ואילך, ולא על כל הבנות הדתיות, היו כאלו שמתחו ביקורת על אגודת ישראל וגדולי ישראל בשל כך, ואף דאגו להפיץ בכל העולם ביקורת כנגד גדולי ישראל.

במכתב שנחשף כעת, הרב שך כותב לחברי הכנסת של אגודת ישראל: "האמת כי על דעתי היה שיש לעזוב את הקואליציה מיד, כי לא ע"מ כן נכנסנו. אבל חזקו עלי דברי העסקנים אשר לבם כואב על הבנות התלויות ועומדות, ובמידת מה גם על העתידות, והוסבר לי שהובטח כי הבנות של 'הוואי משפחתי דתי' באמת ישוחררו כולן במסגרת החוק הישן, ולא יוקראו לוועדת פטור אא"כ יתברר שיש צורך בבירור. וגם אז יקראו לעדים ולא לבת, וגם לאחר אי שכנוע הוועדה עדיין יהיה אפשר להשיג שחרורה בדרג של ועדה עליונה, לאור כל זה ולאחר צער והיסוס רב אמרתי אני בלב כבד להודיע לכם לנהוג בשב ואל תעשה, ונראה את הדברים במבחן"...

אלא שמרן זצוק"ל מגלה בכאב את ההשמצות השקריות כאילו הייתה כאן התפשרות וממשיך: "ומה הופתעתי לשמוע שכאילו באו אתנו לידי הסכם על שינוי בהסכם הקואליציוני, וח"ו, אנו לא ויתרנו על כלום, והננו עומדים על שלנו בכל החומר, אלא שלפי המצב שנקלעו בו אנשי הקואליציה הננו מודעים שקשה להם לקיים את ההסכם כלשונו לעת הזאת. ולכן איננו דורשים במפגיע את קיומו, וננסה לראות את הדברים בקיומם במסגרת החוק הישן"...

בסיום כותב מרן זצוק"ל: "בהזדמנות זו אביע הוקרתי על מסירותכם התמידית ללא ליאות, וביחוד אלו שעמלו בחוק הגיוס אשר הוא מעיקרי היהדות ותתברכו בכל הברכות ותזכו להוסיף פעלים להרמת קרן התורה והדת".

במכתב מיוחד שכתב אל ראשי הקואליציה כתב: "למעשה הופר ההסכם מצדכם. כי לאחר ישיבות ממושכות עם אנשי משרד הביטחון והיועצים המשפטיים, סוכם על דעת כולם כי החוק כפי שהוגש הנו התרגום הנכון של ההסכם הקואליציוני, מבלי תוספות בהצהרות וללא ועדות. וכעת שני הדברים שונו על ידכם בנגוד להסכם, ורבים מגדולינו היו בעד עזיבת הקואליצי' מיד".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מרן זצ"ל ממשיך וכותב: "לאחר שכנוע כי רוב אנשי הקואליצי' תומכים בקיום ההסכם, אך בגלל ההסתה הפרועה נמצאים כמה חברים שאינם מוכנים ללכת בתלם, ולאחר הבטחה כי למעשה אמנם ישוחררו כל אלה שהובטח שחרורן בהתאם להסכם, הסכימו בקושי לא להסיק מסקנות ולראות במבחן המעשי".

בספר אף מובא מכתבו של מרן הרב שך אל מרן הגר"מ פיינשטיין זצוק"ל, אחר שהגר"מ פנה אליו לברר את הטענות ששוגרו אליו מארץ ישראל ע"י מתנגדי אגודת ישראל, במכתבו כתב: "בס"ד, יום ג' י"ז טבת תשל"ח. למע"כ ידידי גאון עוזינו שר התורה פאר ישראל והדרו עה"י מוהר"ר משה פיינשטיין שליט"א"

"שלו' וברכה מרובה עד בלי ירח לו ולכל המשפחה שיחי'. תמול הגיעני מכתבו והנני להשיבו כפי שידוע לי מאנשים הנאמנים עלי ומתעסקים בזה שבאין יוצאת מן הכלל אין מענישין ולא לוקחין לבית הסוהר שום בת המצהירה שהיא דתית. ואם יש איזה מקרה שאסרו תיכף אחרי ההשתדלות משחררין אותה. ומה שמקבלות הודעות שצריכות אחרי כמה חדשים להתייצב, להיפך זהו דיחוי שבמשך החדשים האלו יתוקן החוק. לפי חוקם שחקקו אי אפשר שיקבלו פטור לגמרי.... מנאי המכבדו ומוקירו ידידו עוז. אלעזר מנחם מן שך".

בעקבות מכתב זה פירסם הגר"מ פיינשטיין מכתב מיוחד בו הוא מחזק את ידיו של מרן הרב שך בפעילותו.