אאא

שעות ספורות לאחר שנחשף ב"כיכר השבת" כי היועץ המשפטי למשרד הדתות הודיע כי דרך המהדרין איננה דרך פרטית, ועל כן לא ניתן למנוע כניסת נשים למסלול הגברים - בניגוד לדבריו של יושב ראש ועד היישוב מרדכי הלפרין - האחרון מגיב בחריפות. 

בתגובה שכתב למסמך, משיב הלפרין כי הוא אינו מוכן להתייחס לטענה אודות הבעלות עד שיובהר לו מהו מהות ה"גוף הדו מהותי".

בהמשך, הוסיף הלפרין הערה וכתב כי "על קרקע שלנו באישור הוקמו חדרי הנקה ומתחם לנשים בדרך המיועדת לנשים, האם כבודו מוכן להורות לנו לאפשר כניסת גברים למתחם הנשים?"

בהמשך מוסיף הלפרין וכותב כי "ל"ג בעומר זה לא פורים!!! (במקור. ק.ר.) בא לכאן ותנסה להכניס נשים לדרך הגברים, מציע שתתעסק עם עניינים רציניים ומעשיים".