אאא

בצל הדיונים בבית משפט על חוקיות הקנסות הנתינות על ידי פקחי עיריית ירושלים למרכולים הפתוחים בשבתות ובחגים במרכז העיר, בימים האחרונים הגיעו עדויות מיהודים שומרי תורה המתגוררים במרכז העיר כי פקח יהודי הצטרף לצוות הפקחים של העירייה המחלקים התראות וקנסות לחנויות הפורצות את גבולות שמירת השבת. 

בשל העדויות, פנה חבר מועצת העיר וחבר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מיכאל מלכיאלי במכתב למנכ"ל העירייה אמנון מרחב: "אם התלונות אכן נכונות, הרי שפעילות זו סותרת מיניה וביה את פעולות האכיפה של עיריית ירושלים. לא יתכן כי תאכף שמירת השבת תוך כדי חילולה בריש גלי".

מלכיאלי מבקש במכתבו: "אבקשך לבדוק את הטענות, לרענן את הנהלים, להורות לכל הנוגעים בדבר שאין להפעיל פקחים יהודים לפעולות אכיפה בשבת קודש בשום אופן ולדאוג שהוראה זו אכן תכובד".

לצד זאת קורא מלכיאלי "להנהלת העירייה להמשיך ואף להגביר את האכיפה והענישה נגד פורצי גדרות שמירת השבת בעיר, כראוי לפלטרין של מלך, תוך כיבודה של השבת ולא תוך חילולה".