אאא

נגידת בנק ישראל קרנית פלוג התייחסה היום (רביעי) ללימוד הליב"ה במוסדות החרדיים והזהירה כי ללא לימודי ליבה לחרדים צפויה האטה בצמיחה בישראל.

במהלך כנס הורוביץ לכלכלה וחברה נאמה פלוג והתייחסה לנושא. לדבריה, "בחינה של חטיבת המחקר בבנק ישראל בחנה את האפקטיביות של סוגים שונים של השכלה במערכת החינוך מבחינת שוק העבודה. הממצא הוא שממוצע של 17 שנות לימוד גבר חרדי שקולות מבחינת כושר ההשתכרות ל-10 שנות לימוד בקרב האוכלוסייה הכללית".

פלוג הוסיפה כי "לא נמצאו פערים מהסוג הזה למשל לגבי ההשכלה של נשים חרדיות או גורמים אחרים. כלומר האפקטיביות של ההשכלה במערכת החינוך בקרב בנים חרדים לא מקנה את הכישורים הנדרשים לשוק העבודה במידה מספקת וזה משתקף לא רק בשיעורי השתתפות נמוכים בשוק העבודה אלא גם בשכר מאוד נמוך".

נגידת בנק ישראל הוסיפה: "אם אנחנו לוקחים את האפקטיביות הזו ומחברים אותה למגמה הדמוגרפית של גידול בשיעור האוכלוסייה החרדית באוכלוסייה העתידית מקבלים שממוצע שנות הלימוד האפקטיביות צפוי לגדול בצורה בשנים הבאות והעוצמה. לכן חשיבות השאלה עד כמה בתי הספר החרדים ייכללו נושאים כמו מתמטיקה ואנגלית".