אאא

מחיר הבנזין יתייקר מחרתיים בחצות (ג') ב-16 אג' לליטר. כך קבע הבוקר (א) מינהל הדלק שבמשרד האנרגיה.

ההתייקרות מיוחסת לעליית מחיר חבית הנפט. מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 6.01 שקלים, עלייה של 16 אג' מהחודש הקודם (עלייה של 2.74%). תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 19 אגורות לליטר, ללא שינוי מחודש קודם.

באילת יעלה ליטר בנזין 95 אוקטן 5.14 שקלים, עלייה של 14 אג' מהחודש הקודם (עלייה של 2.80%) . תוספת בעד שירות מלא (ללא מע"מ) תעמוד על 16 אגורות לליטר, ללא שינוי מחודש קודם.

כפי שפורסם ב"כלכליסט", כבר לפני כשבוע פורסמו הערכות ראשוניות שמחיר הבנזין יתקרב ואף יחצה את רף 6 השקלים לליטר, ואכן, עיון בנתוני משרד האנרגיה מעלה שבחודש האחרון רשם מחיר הבנזין באגן הים התיכון (שהוא תוצר זיקוק של הנפט) עלייה של כ-7.5%.

לצערם של הנהגים בחודש מאי נרשמה גם עלייה בשער הדולר, והוא תרם להתייקרות מחיר הבנזין עוד כ-2.5%. וכך מחיר הבנזין משלים עלייה שצמודה להתייקרות מחיר חבית הנפט, כאשר הפעם האחרונה שמחיר הליטר היה מעל ל-6 שקלים נרשמה באוקטובר 2015, אז ליטר בנזין עלה 6.08 שקל.

עוד עולה מנתוני משרד האנרגיה שהמדינה גובה 65% מס מכל ליטר בנזין שירכש בתחנות מיוני הקרוב