אאא

ראשי רשת הכוללים 'תורה ודעת', הרב מרדכי דינר והרב מאיר גרוסברד, שנכנסו למעונו של הגאון רבי שמואל אוירבך כדי לקבל את ברכתו לקראת יציאתם למסע גיוס כספים בחו"ל, התבקשו מהרב אוירבך להיות שלוחיו אל ראש ישיבת ליקווד הגאון רבי מלכיאל קוטלר שאירס את בנו יחידו, עם בתו של הרב שמואל בדוש, מחשובי הרבנים במקסיקו.

הגר"ש אוירבך מסר לראשי הכוללים בקבוק יין וביקש שימסרו אותו לרב קוטלר וימסרו את ברכותיו ואיחוליו לראש הישיבה ולזוג המאורס.

ראשי הכוללים יצאו מבית הגר"ש אוירבך לשדה התעופה והספיקו להשתתף במסיבת האירוסין שהתקיימה בליקווד ולשמח את הגר"מ קוטלר כשהפתיעו אותו עם המתנה המיוחדת שנשלחה באופן אישי מהגר"ש אוירבך.

לידי "כיכר השבת" הדיע תיעוד בלעדי מרגע מסירת בקבוק היין המיוחד על ידי הגר"ש אוירבך ועד למסירת הבקבוק על ידי ראשי רשת הכוללים לידי הרב קוטלר.