אאא

בחסידות צאנז ידוע שהאבן יסוד של כל חסיד הוא לימוד התורה. הרבי בעל ה'שפע חיים' זצ"ל והאדמו"ר מצאנז אומרים תדיר כי "להיות חסיד צאנז זה קודם כל לימוד התורה ואחר כך כל השאר".

השבוע נערך אירוע מיוחד של סיום סדר נשים במסגרת הדף היומי לאברכים ולבעלי בתים. מידי סיום מסכת יוצאים בוועד קביעת עיתים של חסידות צאנז בקמפיין להגביר ולשמר את לומדי הדף היומי.

ראשי הוועד מתייחסים לזה כמסע תעמולה פרסומי לכל דבר ואכן בכל פעם הם יוצאים בהברקה יצירתית של מודעות וכרוזים הגורמים שלאנשים לעצור רגע ולנסות להבין מה מוזר כביכול במודעה.

הפעם, במודעות, יש שור גדול שכל מי שעובר חייב לעצור לרגע ולהתבונן מה לשור בכניסה של הבית כנסת ואז זה מדרבן אותו להצטרף לרבבות הלומדים.

מודעה נוספת שתגרום לאנשים לעצור ולחשוב זה המודעה התוססת של "שור או בור?" כאשר לצד ה'שור' מופיעה ערימת גמרות ונכתב: "להיות כשור לעול בלימוד יגיעת התורה בסדר נזיקין", ואילו לצד ה'בור', מופיעה ערימת עיתוני 'המודיע' ו'המבשר' ונכתב: "או ח"ו בור ועם הארץ".