אאא

המאבק על עצמאות החינוך החרדי בלונדון: על רקע ניסיונות ההתערבות של משרד החינוך באנגליה בתכני הלימוד במוסדות החינוך החרדיים בתלמודי התורה ובבתי יעקב קוראים גדולי הרבנים וחברי הבד"ץ בלונדון לשאת מחר תפילה לביטול הגזירה.

תחת הכותרת: "הקול קול יעקב", כותבים הרבנים: "יום תפילה לכל ילדי התלמודי תורה. לאור המצב הנוכחי לדרך החינוך המסורה לנו מדור דור, אנו מכריזים יום תפילה ביום ערב ראש חודש סיון, אשר מבואר בספר הקדוש של"ה, כי הוא יום מסוגל לתפילה עבור ילדינו שיצליחו בתורה, וגם תיקן תפילה מיוחדת וכתב: 'וליבי אומר שעת רצון לתפילה זו בערב ראש חודש סיון, הוא החודש שבו נתנה התורה, ואז נקראים בנים לה' אלוקינו'".

"ביום זה", מורים הרבנים, "יתפללו בכל בתי המדרשות בעירנו ספר רביעי של תהילים עם היהי רצון, והקב"ה יטה לב המלכות עלינו לטובה ויגזור עלינו גזירות טובות".

עוד מורים הרבנים בקריאתם: "וגם יתאספו כל ילדי התלמודי תורה שיחי' יחד עם אבותיהם ורבותיהם הורבנים הגאונים שליט"א ליום תפילה לשפוך שיח לפני השי"ת ולעורר רחמים שנזכה לחנך את צאצאינו לתורה ויראה טהורה בדרך ורוח אבותינו ורבותינו הקדושים מדור דור".

"ונזכה שהשי"ת יחיש עת פדיון ויעשה למען תינוקות של בית רבן שבזכות הבל פיהם העולם מתקיים, ולראות צאצינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה בקדושה וטרה אמן כן יהי רצון", מסיימים הרבנים.

על החתום: הגאב"ד הרב אפרים פאדווא, הראב"ד הרב אהרן דוד דונר והדיינים הרב שלום פרידמאן, הרב זאב הלוי פרידמן, הרב דוד גריהויז והרב יוסף פאדווא. גם רב בית המדרש סאסוב בגולדס גרין הנגיד הנכבד שלמה פרישואסער הצטרף לקריאה.