אאא

הסטודנטים החרדים והדתיים בירושלים חגגו את 'יום הסטודנט' בהפרדה מלאה בין גברים לנשים, זאת למרות הניסיונות למנוע את קיום האירוע בהפרדה.

כזכור, סטודנטים חרדים ודתיים פנו לעיריית ירושלים בבקשה לקיים אירוע נפרד של 'יום הסטודנט' לדתיים וחרדים, תוך הפרדה מלאה בין גברים ונשים על ידי מחיצה.

העירייה החליטה על קיומו של אירוע זה והקצתה לשם כך 300,000 שקלים. אלא שהיועץ המשפטי של עיריית ירושלים הורה על ביטול האירוע עקב איסור הפרדה בין נשים לגברים, ומסר כי "איסור ההפרדה תקף גם במקרים שהציבור עצמו מעוניין בכך".

למרות הוראתו של היועץ המשפטי לעירייה, העירייה החליטה לקיים את האירוע כמתוכנן, זאת בהוראתו של ראש העיר ניר ברקת, אך הודיעה כי "האירוע אינו בהפרדה מוגדרת ע"י העירייה, אך הסטודנטים יוכלו להתחלק למתחמים על פי רצונם האישי בלבד".

כאמור, למרות הוראת היועץ המשפטי של העירייה לאסור את קיום האירוע ללא הפרדה, הסטודנטים חגגו תוך הפרדה מלאה בין גברים לנשים.