אאא

חשיפה היסטורית: אתר "כיכר השבת" חושף לראשונה מכתב תמיכה מגדולי ישראל במקימי הנח"ל החרדי, זאת ככל הנראה מתוך מטרה הלביא לשמירה מוחלטת על עולם התורה והישיבות.

במכתב עליו חתומים גדולי ישראל זצוק"ל - הגרש"ז ברוידא ראש ישיבת חברון, הגרא"י זלזניק ראש ישיבת עץ חיים, המשגיח הגר"ש וולבה, והגרח"פ שיינברג ראש ישיבת תורה אור - ולהבדיל, הגאב"ד הגר"נ קרליץ והגר"י אדלשטיין, נכתב, כי ביוזמה זאת ישנה תועלת לבחורים שאילולא מסלול זה היו מגיעים למקומות גרועים יותר, בצבא וב'רחוב', ומברכים את מייסד הנח"ל החרדי.

וכך הם כותבים, בנוסח המלא שנחשף כאן ב"כיכר השבת": "הנה הובאה לפנינו 'תכנית הצלה' לאותם בחורים שנפלטו מן הישיבות, ואין תורתם אומנותם, ומאחר שאנו מכירים את הרב ******* שליט״א משגיח בישיבת ***** ומנהל רוחני בבית המדרש 'דרך חיים' לבחורים יוצאי ישיבות קדושות ירושלים, ועמו עוד מספר עסקנים, אלו שנרתמו לענין, ומאחר שיודעים אנו את כוונתם הטהורה להרבות כבוד שם שמים, בפעילותם החשובה להציל בחורים אלו מרדת באר שחת, להחזירם לעולם התורה והישיבות, באנו לחזק ידיהם שתשרה שכינה במעשה ידיהם, ולא תצא ח״ו תקלה מתחת ידיהם, וכל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל. ויהי נועם ה' וכו'".

מכתב התמיכה הראשון
מכתב התמיכה הראשון
מכתב התמיכה השני
מכתב התמיכה השני עם הוספת הגר"נ קרליץ

על מכתב זה חתמו, כאמור, ראשי הישיבות הגרש"ז ברוידא, הגרא"י זלזניק והגרח"פ שיינברג זצוק"ל, חברי מועצת גדולי התורה של דגל התורה.

ל"כיכר השבת" נודע, כי הגאב"ד הגר"נ קרליץ חשש מהאפשרות שיהיו מי שיראו בכך מתן לגיטימציה להליכה לצבא, ולכן ביקש להוסיף קטע הסתייגות, שאין בדברים הסכמה לתכנית ושהכל כפוף לכך שיתייעצו עם גדולי ישראל על התנאים להפעלת המסלול.

וכך תיקן את המכתב: "אין אנו באים בזאת להסכים על כל התכנית הנ"ל, אך מאחר שיודעים אנו את כוונתם הטהורה להרבות כבוד שם שמים, בפעילותם החשובה להציל בחורים אלו מרדת באר שחת, להחזירם לעולם התורה והישיבות, ומכירים אנו בהם שלא יסורו ימין ושמאל מעצתם ומהכוונתם של גדולי ומאורי הדור, באנו לחזק ידיהם בברכת שמים, שתשרה שכינה במעשה ידיהם, ולא תצא ח"ו תקלה מתחת ידיהם, וכל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל. ויהי נועם ה' וכו'". על המכתב, עם תוספת זו, חתמו הגאב"ד הגר"נ קרליץ והגר"י אדלשטיין, ולהבחל"ח המשגיח הגר"ש וולבה זצוק"ל.

הגר
הגר"ש וולבה עם החיילים
הגדלה
הגאון רבי שמעון משה דיסקין זצ
הגאון רבי שמעון משה דיסקין זצ"ל עם החיילים

יצויין, כי הגר"ש וולבה, וכן הגאון רבי שמעון משה דיסקין זצ"ל מראשי ישיבת קול תורה, אף קיבלו את הבחורים לשיחת חיזוק לאחר הקמת המסלול בפועל, כשנה לאחר מכן.

לעומתם מרנן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ולהבחל"ח מרן הגראי"ל שטיינמן נמנעו מלהביע כל תמיכה פומבית במסלול או במייסדיו. אף שעמדתם היתה כי כל עוד המסלול הוא יוזמה צבאית שנועדה עבור בחורים שעזבו את הישיבות אי אפשר להתנגד אליו. מרן הגראי"ל אף הביע דעתו במכתב ששלח אל הגה''צ רבי דן סגל, בו כתב: "היות ששמע קול גדול ולא יסף כאילו אני תומך בענין נחל חרדי, שבחורים שהם חלשים בלמוד התורה או ביראת שמים טוב להם להיות שם וכמובן שדבר כזה לא עולה על הדעת כלל, מה שהי' מדובר בהתחלה הוא שבחורים שמחללי שבת ועוברים על עוד חייבי כריתות ממש. ואביו רוצה להצילו ולהציל את הרחוב מלהזיקם שאין לנו כח למונעו אבל ודאי זה עון לא יכופר אם שמסית או משתדל באיזה צורה שהיא גורם למי שאינו מחלל שבת ועוד חייבי כריתות להמצא שם".

מכתב מרנן הגרי
מכתב מרנן הגרי"ש אלישיב והגראי"ל שטיינמן
הגדלה

ואכן, כאשר היו מי שפרסמו כי התכנית נועדה לבחורי ישיבות מן השורה, הם יצאו במחאה כנגד. כך, בתגובה לראיון בו הועלתה טענה כי התכנית נועדה לבחורי ישיבות, פורסם בעיתון יתד נאמן (כ"א אייר תשנ"ט) מכתב עליו חתמו הגרי"ח קופשיץ, הגר"י עדס, הגר"י אפרתי (איש אמונו של מרן הגרי"ש) והגר"ח מישקובסקי (איש אמונו של מרן הגראי"ל).

במכתב נכתב כי "הדברים היו לנגד עיניהם של רבותינו שליט"א, ובהוראתם אנו מפרסמים את הדברים דלהלן: רוח עועים עוברת בציבור לשנות מהדרך המסורה לנו מרבותינו לגדל בני הנעורים בהיכלי התורה בלבד, ללא שום שינוי וחידוש. לאחרונה פורסם ברבים בשם גדולי ישראל כאילו מותר לכוון צעירי הצאן לדרך שונה, ולערער את הדרך שהותוותה ע"י גדולי ישראל לכוונם לקבוע אומנותם בתורה. על מנת להעמיד האמת על תילה, אנו מפרסמים בזאת כי הדברים אינם נכונים, ואין לשנות כחוט השערה ממה שאנו מצווים ועומדים להמשיך בדרך של לימוד תורה בטהרתה, כפי שהנחילו רבותינו מעתיקי השמועה, בדרך בה צעד עולם התורה עד כה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מכתב המתנגדים
מכתב המתנגדים

כך גם, באותו חודש של חתימת מכתבם (אייר תשנ"ח), כאשר בעקבות דיבורים של שופטי בג"צ על רצונם לבטל את הסדר דחיית גיוס בני ישיבות פורסם ביתד נאמן ההודעה בשם מרן הגרא"מ שך זצוק"ל, בנוסח הבא: "תדעו שאיסור גמור ללכת לצבא, וצריך למסור את הנפש על זה. כל אבא צריך לשמור ולהשגיח על ילדיו, כי איסור גמור לשלוח את בניו לצבא. תפרסמו בשמי בכל מקום שצריך לצאת במחאה", הרבנים החותמים הנ"ל אף חתמו על מכתב ראשי הישיבות שהצטרפו למרן הרב שך זצוק"ל בקריאתו הזאת נגד גיוס בני ישיבות.

מכתבו של מרן הגראי"ל שטיינמן
מכתבו של מרן הגראי"ל שטיינמן

וכך נכתב שם: "לאור קריאתו של ראש גולת אריאל מרן שליט"א על הגזירה הנוראה והאיום על דלתי הישיבות בית חיינו. ומרן ראש הישיבה בדבריו קרא שיצטרפו כל חכמי ותופשי התורה, כי הוא דבר שצריך למסור הנפש על זה. ועת צרה היא ליעקב, כי בסגירת הישיבות אין ח״ו כלל ישראל. לכן אנו מצטרפים כיהודה ועוד לקרא, שאין להעלות על הדעת ולאפשר לבצע מזימה זו". על מכתב נפרד בנוסח שונה חתמו מרן הגרי"ש אלישיב ומרן הגראי"ל שטיינמן להבחל"ח: "בדבר המזימה לעקירת תורה מישראל ע"י גיוס בחורי ישיבות, ובעקבות בקשת זקן ראשי הישיבות מרן שליט"א‏ להצטרף לקול זעקתו ומחאתו, בוודאי שלימוד תורה של בני הישיבות שתורתם אומנותם הוא מעמודי התורה והדת, והמזימה לגייסם היא עקירת התורה ואין שום מקום למשא ומתן או לפשרות כלשהם בנושא זה." שכן, כאמור, התכנית המדוברת נקראה "אין תורתו אומנותו", ונועדה רק עבור בחורים שנפלטו מעולם הישיבות שצריך להצילם מרדת שחת, ועליהם נסוב המכתב - הנחשף כאן ב"כיכר השבת" לראשונה - של גדולי ישראל.

יצויין כי גדולי ישראל נוספים חיזקו את ידיהם של הפועלים בנושא, כולל רבנים מחוגי העדה החרדית, שבמקביל יצאו במכתבים חריפים כנגד אפשרות שבני ישיבות ישרתו בצבא.

מענין לציין, כי בשנות ה-60 וה-70 הופעל גדוד של נח"ל חרדי דומה ע"י הרב שלמה לורנץ ז"ל נציג תנועת צא"י ושליחם של גדולי ישראל, ומסמכים שנחשפו לאחרונה מלמדים כי מרן הגרא"מ שך זצוק"ל היה מעורב בהכוונתו.