הרב ארלנגר. בקטן: הרב סלובייצ'יק  (צילום: באדיבות המצלם)
אאא

פרסום ראשון: בסוף השבוע התקיים באולמי "בית ישראל" שבשכונת עזרת תורה בירושלים, כינוס "גיבורי החיל" שיועד לבחורים שאינם מתייצבים מבני היישוב הישן והעדה החרדית. אלא שבמהלכו, פתח אחד הרבנים במתקפה חריפה נגד ראש ישיבת בריסק תוך שהוא מכנה אותו בכינויים קשים כמו "רשע" ו"לץ".

הגאון רבי סנדר ארלנגר פתח בנאום תקיף ביותר בו תקף מפורשות את ראש ישיבת בריסק הגאון רבי אברהם יהושע סולוביציק הנמנה אף הוא על חוגי הקנאים אך אינו תומך במערכה נגד הגיוס. ל"כיכר השבת" הגיעה הקלטה מהאירוע.

"יש בירושלים ראש ישיבה גדול שאומר שיעורים על סדר ׳קדשים׳, הוא עוכר ישראל. הוא מקרר את המערכה נגד גזירת הגיוס, אשר קרך בדרך - הוא עמלקי. עם גאונות של חוצפה הוא מקרר את המערכה".

"הוא כביכול משמר את מסורת הרב מבריסק כי הוא מצאצאיו, אבל הוא משתמש באותם הכלים כדי ללעוג ולהתלוצץ - הוא לץ רשע. אסור לקבל תורה ממנו. הלב מדמם מצער על חלקים מכלל ישראל שיורדים ברוחניות, ויושבים להם יפי הנפש ומוסרים שיעורים בקדשים, עליהם נאמר ׳טמא טמא יקרא׳ כי הם טמאים בהשקפות והם ליצים, אסור לקבל תורה מהם".

"הרב מבריסק אמר פעם על אדם שקירר את המערכה נגד הגיוס בשעה שעם ישראל דימם ברוחניות - כי אדם כזה נכלל בברכת המינים והאפיקורסים שמתפללים עליהם שלוש פעמים ביום ׳אל תהי תקווה׳".

"הם מינים ואפיקורסים עם לומדעס׳ וליצנות, והוא כביכול גם קנאי.. - עליו נאמר ׳לא תאבה לו ולא תשמע אליו׳, הוא מסית ומדיח את ילדינו שצריכים כוחות למסירות נפש כדי לכבוש את המערכה". הרב ארלנגר הוסיף: "אתם הבחורים שלא מתייצבים גיבורי החיל, ותקשיבו רק לרבנים יראי שמים ולא לרבנים ליצים שמרגישים חכמים בעיני עצמם ושמחזיקים בדיעות כוזבות. הלוואי ויהיה חלקי עמכם בגן עדן אפילו בחמישים אחוז ממה שתקבלו שם על המסירות נפש והעזות דקדושה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"צריכים מסירות נפש בשעה כזו - בשעה שהמלכות נהפכה למינות, ושראשי ישיבות נהפכו למינים, צריכים מסירות נפש כדי להעז ולהגיד היום את האמת, גם לכך צריכים מסירות נפש".

"דעו לכם, כי כל אותם שמחפים על גזירת הגיוס ומתעקשים לומר שאין גזירה, יחפשו את הנכדים והנינים שלהם בצבא, רח״ל. אבל אלו שנלחמים במערכה ומוסרים את הנפש יזכו לדורות ישרים ומבורכים. והם הראשונים שיקבלו את פניו של משיח צדקינו שיבוא במהרה. אותם יפי הנפש בעלי הגאווה לא יהיה להם שום אחיזה ומקום כשיגיע משיח צדקינו, הוא לא יסתכל עליהם אפילו".

"כל תלמידי הרב מבריסק מעידים כי הוא אמר על גזירות הגיוס שדינו ב׳יהרג ואל יעבור׳, ואותו ראש ישיבה שמעוות ומנתק את עצמו מהמסורת אין לו שום שייכות וחלק בכלל ישראל - לא יבוא בקהל, אין לו חלק באלוקי ישראל".

"אותם בחורים שמקשיבים לגדולי ישראל ולא מתייצבים בלשכות הגיוס, ולא מתקרבים לארבע אמותיהם של המסיתים המדיחים והציידים - שם רשעים ירקב, השם יעזור להם בכזו שעה של הסתר פנים נורא שלא יתפעלו מאותם יהודים בעלי דיעות כוזבות אלא רק מגדולי ישראל האמיתיים ומתלמידי החכמים האמיתיים".

הרב ארלנגר נואם בכנס (צילום: שמואל דריי)
הרב ארלנגר נואם בכנס (צילום: שמואל דריי)
הרב ארלנגר נואם בכנס (צילום: שמואל דריי)
הרב ארלנגר נואם בכנס (צילום: שמואל דריי)
הכנס בו הושמעה ההתקפה החריפה(צילום: שמואל דריי)
הכנס בו הושמעה ההתקפה החריפה(צילום: שמואל דריי)
משתתפי הכינוס (צילום: שמואל דריי)
משתתפי הכינוס (צילום: שמואל דריי)
צילום: שמואל דריי
צילום: שמואל דריי