אאא

חברי ועדת הרבנים לענייני חינוך שעל ידי מועצת גדולי התורה מפרסמים הבוקר (שלישי) שורת הוראות למורות ונשות חינוך בהן מודגש כי אין עדיין להשתתף ברשימת פעילויות של המחוז החרדי אולם מצויין כי הוקמה וועדה מיוחדת על מנת לשאת ולתת עם משרד החינוך בנושא.

הסיבה למתן ההוראות כעת הינה מאחר ובתקופה זו נשלחו על ידי משרד החינוך למוסדות החינוך החרדי הזמנות לכינוסים, הדרכות והכשרות בענינים שונים על אף שההשתתפות נאסרה על ידי גדולי ישראל.

חברי ועדת הרבנים מציינים כי היות ובימים אלו הוקמה על ידי החינוך העצמאי ועדה שתפקידה לשאת ולתת עם נציגי משרד החינוך ולייסד מערך הכשרה וייעוץ שינוהל תחת מערכת החינוך החרדי, "הננו לחזק את ידי מנכ"ל החינוך העצמאי הרב אליעזר סורוצקין אשר פועל על פי הוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל שלא להשתתף בכינוסים והכשרות למיניהם עד שתגובש תוכנית מתאימה".

"הננו קוראים לשאר המוסדות החרדיים וצוותי ההוראה שלא לקיים השתלמויות והכשרות למיניהם או להשתתף בהם ללא יוצא מן הכלל כפי שהורונו רבותינו ודבר זה יביא לזירוז מציאת פתרון הולם", דורשים חברי הוועדה.

במודעה מובאת רשימת השתלמויות שנאסרו, ביניהם בנושא הייעוץ: מליאה, מתווה, סופרויז'יין, ימים מרוכזים להשלמה; מפגשים הקשורים לתיכונים: יום עיון למנהלים בא' תמוז במלון גני ירושלים, מעורבות חברתית, קורסים מקצועיים הנערכים מעת לעת; מפגשים הקשורים לסמינרים: מפגש למרכזות חינוך מיוחד, מפגש לרכזות הגיל הרך, מפגש למנהלות הרכזות של הסמינרים, קורסים מקצועיים הנערכים מעת לעת, פורום להוראת הדינים.