אאא

חבר הכנסת יעקב אשר (יהדות התורה) ניצל את נאום הדקה שעמד לרשותו במליאת הכנסת על מנת לשלוח תנחומים למנהיג ש"ס, ראש הישיבה חכם שלום כהן, בעקבות פטירת רעייתו הרבנית יעל ע"ה.

אשר פתח את נאומו ואמר "אני רוצה לשלוח תנחומים לראש מועצת חכמי התורה מרן הגאון רבי שלום כהן שליט"א על פטירת רעייתו, אשת חבר שעמדה לימינו ואשר זכות הרבצת התורה ומעשיו של בעלה הגדול נזקפים לזכותה".

בהמשך, הזכיר אשר את מאבקם של ראשי הרשויות לשיווין, מאבק אליו הצטרפו הבוקר גם ראשי הרשויות החרדיות.