אאא

בשבוע שעבר, לאחר חג השבועות, נסע מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי לעיר העתיקה בירושלים והגיע לכותל המערבי. תחילה, קרע הגר"ח את בגדו מול הכותל ולאחר מכן התיישב, אמר כמה פרקי תהלים ומשם נסע להעתיר בתפילה בקבר רחל.

בעלון 'עלי שיח' מובא כי בכל השנים מרן היה מקפיד ליסוע בחול המועד של פסח וסוכות אל הכותל המערבי. לפני שלוש שנים, הציעו לשר התורה, ליסוע לכותל לאחר שבועות, וכמו שמצינו בדיני קרבן חגיגה שניתן להשלים את הקרבן גם לאחר החג עד שבעה ימים, וגם אמרו לו שסידרו שהנסיעה לא תארך הרבה זמן כי יסדרו גישה נוחה וקלה בלי ביטול זמן וכו'.

הגר"ח נהנה מההצעה והסכים ליסוע וככה המשיך ליסוע גם בשנים שאח"כ. והנה, יש נידון בפוסקים אם בימי ההשלמה שאחרי חג השבועות נופלים אפים בשחרית ומנחה או לא אך מרן מוסר בשם רבו מרן החזון איש זצ"ל כי יש לומר תחנון כבכל ימות השנה, וכך נוהגים על פיו בבית הכנסת 'לדרמן'.

בתוך כך באותו עניין באחד הימים שאחרי חג השבועות הגיע אל מרן שר התורה אחד התלמידי חכמים, עם כמה מילדיו, ואמר שיש ספק באחרונים אם מי שלא הקביל פני רבו במועד, יכול להשלים בימי ההשלמה שלאחריו, כמו שמצינו שיכול להביא קרבן, וכיון שהוא לא הספיק לבוא ביום טוב של שבועות להקביל פניו של גדול הדור לכן הוא בא כעת, ושאל את רבינו אם עשה כדין או לא...

ענה לו מרן שר התורה: "אם נניח שמועיל השלמה, אז לא באת למקום הנכון...".