אאא

בניסיון לפתור את משבר הפעלת התחבורה הציבורית בשבתות בהרצליה התערבו רב העיר הגר"י יעקובוביץ וחבר המועצה ראלעד צדיקוב שפנו לח"כ משה גפני שהעביר פנייה לשר הפנים אריה דרעי.

בעקבות כך נשלח מכתב מקצועי בו כותב היועץ המשפטי של משרד הפנים עו"ד יהודה זמרת אל עו"ד ענת בהרב קרן, היועצת המשפטית של עיריית הרצליה על הבעיות בנושא הפעל התחבורה הציבורית בשבת.

לידי "כיכר השבת" הגיע המכתב המלא ששוגר ממשרד הפנים אל היועצת המשפטית של עיריית הרצליה, בניסיון למנוע את חילולי השבת.

במכתב, הנושא את הכותרת "הפעלת שירותי תחבורה על ידי רשויות מקומיות בשבתות", כותב עו"ד זמרת כי "לשר הפנים הוגשה שאילתה הנוגעת לשאלת חוקיות פעילותם של רשויות מקומיות בהפעלת שירותי הסעות ציבור בשבתות. במסגרת הטיפול בהכנת מענה לשאילתה, נתבקשנו לבחון מספר היבטים הנוגעים להפעלת שירותי תחבורה בימי מנוחה, על ידי רשויות מקומיות בכלל ולגבי הפעלת שירותי התחבורה שעירית הרצליה מבקשת להפעיל, בפרט".

"בהתאם למידע שפורסם באתר האינטרנט של עירית הרצליה", כותב היועץ המשפטי, "בכוונת עירית הרצליה להפעיל 'קו קיץ' בשבתות ובחגים. הקו האמור נועד לשמש כשירות הסעות עירוני לחוף ולמוקדי הבילוי והפנאי במערב העיר אשר יופעל בין השעות 8:00 עד 16:00".

"לצורך טיפולנו במענה לשאילתה, אודה לקבלת התייחסותכם למספר היבטים שעלו במסגרת בדיקתנו המקדמית את הסוגיה האמורה", מבקש עו"ד זמרת.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ואלו ההיבטים:

"1. השירותים האמורים הינם כפי שניתן לראות מהמידע האמור, מהווים הפעלת שירותי תחבורה ציבורית. לפיכך, נא התייחסותכם לשאלה המקדמית הנוגעת לגדרי מקור סמכותה של רשות מקומית להפעלת שירותי תחבורה ציבורית בכלל.

"2. בהתאם להוראות החלות על פי פקודת התעבורה והתקנות שהותקנו לפי פקודה זו, יש צורך בקבלת רישיון ממשרד התחבורה לצורך הפעלת קווי תחבורה ציבורית. אודה לקבלת עמדתכם האם לשירות המוצע על ידכם יש צורך בקבלת רישיון כאמור וככל שנדרש רישיון כאמור, האם נתקבל הרישיון הנדרש על ידי העיריה להפעלת הקו האמור. בהקשר זה, הנני להפנות את תשומת לבכם כי בהתאם למידע שבידינו, הוגשה בשנת 2012 עתירה על ידכם כנגד משרד התחבורה על אי מתן מענה לבקשתכם לקבלת רישיון כאמור(בג״צ 4494/12) . עתירה אשר בסופו של יום, למיטב ידיעתנו נמשכה על ידכם.

"3. בהמשך למענה שיינתן על ידכם לשאלה הקודמת, עלה כי בהתאם לתקנות התעבורה - תקנה 386א לתקנות התעבורה - נקבע איסור על הפעלת תחבורה ציבורית בימי המנוחה ונקבע כי לא יינתן רישיון אלא למטרות שנקבעו בתקנה. בהקשר זה, אבקש את התייחסותכם, האם עירית הרצליה נדרשת לקבל אישור מיוחד כאמור על פי התקנה האמורה וככל שהינה נדרשת לקבלת האישור, האם נתקבל רישיון לפי התקנה האמורה להפעלת הקו האמור בימי מנוחה".

כעת, ניתן להמתין לתשובתה של עו"ד ענת בהרב קרן, ולראות האם אכן משרד הפנים יצליח למנוע את חילולי השבת.